کد خبر 16609

small

پترو تحلیل- امروز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه، در حالی ۴۹ هزار و ۲۰۰ تن انواع قیر، ۲۰ هزار تن وکیوم باتوم، ۲۸ هزار تن انواع لوب کات و ۳۲۰۰ تن انواع گوگرد روانه تالار معاملاتی بورس کالای ایران می شود که حضور صنعتگران پتروشیمی فقط با ۵۳۲۴ تن انواع ماده پلیمری ثبت شده است.

به گزارش «پتروتحلیل»، در هفته جاری حجم عرضه محصولات پتروشیمی کاهش یافته است که به گفته فعالان این صنعت دلیل اصلی این موضوع به کاهش حجم نقدینگی خریداران بر می گردد.

گفتنی است، در این روز، پتروشیمی جم با انواع گریدهای پلی اتیلن سبک خطی، پلی اتیلن سنگین بادی و پلی اتیلن سنگین تزریقی در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی حضور می یابند. مجتمع پتروشیمی مارون نیز پلی پروپیلن شیمیایی را روی تابلوی عرضه می برد.

دیگر نکته حائز اهمیت عرضه های این روز، حضور شرکت پالایش نفت اصفهان در جمع عرضه کنندگان وکیوم باتوم است؛ این شرکت که اغلب مدتی را به کمای عرضه می رود در هفته گذشته و هفته جاری در مجموع ۱۰ هزار تن وکیوم باتوم را عرضه کرده است.

تولید کننده نام کالا مقدار (تن) افزایش عرضه (تن) قیمت پایه نوع قرارداد
پتروشیمی برزویه پارازایلین ۱,۵۰۰٫۰ ۰٫۰ ۲۶,۴۱۵٫۰ سلف
پتروشیمی جم پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱AA ۱۱۰٫۰ ۰٫۰ ۴۲,۱۷۰٫۰ نقدی
پتروشیمی جم پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱KJ ۱۱۰٫۰ ۰٫۰ ۴۲,۱۷۵٫۰ نقدی
پتروشیمی جم پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه ۱ ۱۱۰٫۰ ۰٫۰ ۳۷,۹۵۳٫۰ نقدی
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۶۰۰٫۰ ۱,۲۰۰٫۰ ۴۲,۶۵۱٫۰ نقدی
پتروشیمی جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۸۶٫۰ ۰٫۰ ۴۲,۶۵۱٫۰ نقدی
پتروشیمی جم پلی اتیلن سنگین بادی BL4 ۲۲۰٫۰ ۲۸۶٫۰ ۴۲,۶۵۱٫۰ نقدی
پتروشیمی جم پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۴۶۲٫۰ ۰٫۰ ۴۰,۴۳۲٫۰ نقدی
پتروشیمی مارون پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R ۲۲۰٫۰ ۲۲۰٫۰ ۴۴,۵۲۸٫۰ نقدی
صنعت بام شرق عایق رطوبتی BOF ۱۰۰٫۰ ۵۰۰٫۰ ۳۳۰٫۰ نقدی ($)
عایق رطوبتی ستاره شرق عایق رطوبتی BOF ۱۰۰٫۰ ۰٫۰ ۴۰۰٫۰ نقدی ($)
شیمی تجارت نقش جهان قیر ۶۰۷۰ ۱,۵۰۰٫۰ ۰٫۰ ۳۱۴٫۰ نقدی ($)
عایق پیروز بام آسیا قیر ۶۰۷۰ ۵۰۰٫۰ ۰٫۰ ۳۲۰٫۰ نقدی ($)
نفت جی قیر ۶۰۷۰ ۲,۰۰۰٫۰ ۵,۰۰۰٫۰ ۸,۹۲۸٫۰ نقدی
نفت جی قیر ۶۰۷۰ ۳,۰۰۰٫۰ ۵,۰۰۰٫۰ ۸,۹۲۸٫۰ نقدی
نفت پاسارگاد تهران قیر ۶۰۷۰ ۲,۰۰۰٫۰ ۰٫۰ ۹,۵۲۸٫۰ نقدی
نفت پاسارگاد اراک قیر ۶۰۷۰ ۲,۰۰۰٫۰ ۰٫۰ ۸,۹۲۸٫۰ نقدی
نفت پاسارگاد شیراز قیر ۶۰۷۰ ۲,۰۰۰٫۰ ۱,۰۰۰٫۰ ۹,۹۰۳٫۰ نقدی
نفت پاسارگاد بندرعباس قیر ۶۰۷۰ ۲,۰۰۰٫۰ ۱,۰۰۰٫۰ ۹,۴۴۰٫۰ نقدی
پالایش نفت شیراز قیر ۶۰۷۰ ۵۰۰٫۰ ۰٫۰ ۹,۳۷۵٫۰ نقدی
نفت جی قیر ۸۵۱۰۰ ۲,۰۰۰٫۰ ۵,۰۰۰٫۰ ۸,۹۲۸٫۰ نقدی
نفت جی قیر ۸۵۱۰۰ ۳,۰۰۰٫۰ ۵,۰۰۰٫۰ ۸,۹۲۸٫۰ نقدی
نفت پاسارگاد تهران قیر ۸۵۱۰۰ ۱,۰۰۰٫۰ ۰٫۰ ۹,۵۲۸٫۰ نقدی
نفت پاسارگاد اراک قیر ۸۵۱۰۰ ۱,۰۰۰٫۰ ۰٫۰ ۸,۹۲۸٫۰ نقدی
نفت پاسارگاد تبریز قیر ۸۵۱۰۰ ۱,۰۰۰٫۰ ۲,۰۰۰٫۰ ۹,۸۲۰٫۰ نقدی
نفت جی قیر MC250 ۱,۰۰۰٫۰ ۱,۰۰۰٫۰ ۱۳,۹۳۰٫۰ نقدی
نفت پاسارگاد تهران قیر MC250 ۵۰۰٫۰ ۰٫۰ ۱۴,۰۹۳٫۰ نقدی
نفت پاسارگاد آبادان قیر MC250 ۲۰۰٫۰ ۰٫۰ ۱۴,۰۹۳٫۰ نقدی
نفت پاسارگاد بندرعباس قیر MC250 ۲۰۰٫۰ ۰٫۰ ۱۴,۰۹۳٫۰ نقدی
پالایش نفت شیراز قیر MC250 ۵۰۰٫۰ ۰٫۰ ۱۳,۰۷۲٫۰ نقدی
نفت جی قیر امولسیون CRS1 ۱۰۰٫۰ ۲۰۰٫۰ ۷,۶۰۰٫۰ نقدی
پالایش نفت اصفهان گوگرد کلوخه ۲,۰۰۰٫۰ ۰٫۰ ۳,۴۵۵٫۰ نقدی
پالایشگاز ایلام گوگرد کلوخه ۵۰۰٫۰ ۰٫۰ ۳,۴۵۵٫۰ نقدی
پالایش نفت شیراز گوگرد کلوخه ۲۰۰٫۰ ۰٫۰ ۳,۴۵۵٫۰ نقدی
پالایشگاز ایلام گوگرد گرانوله ۵۰۰٫۰ ۰٫۰ ۳,۴۵۵٫۰ نقدی
پالایش نفت تهران (تندگویان) لوب کات سبک ۴,۰۰۰٫۰ ۰٫۰ ۱۰,۷۷۷٫۰ نقدی
پالایش نفت اصفهان لوب کات سنگین ۴,۰۰۰٫۰ ۰٫۰ ۱۰,۲۹۷٫۰ نقدی
پالایش نفت تهران (تندگویان) لوب کات سنگین ۱۰,۰۰۰٫۰ ۰٫۰ ۱۰,۵۰۳٫۰ نقدی
پالایش نفت بندرعباس لوب کات سنگین ۱۰,۰۰۰٫۰ ۰٫۰ ۱۰,۲۹۷٫۰ نقدی
پالایش نفت تهران (تندگویان) وکیوم باتوم ۸,۰۰۰٫۰ ۰٫۰ ۷,۴۱۰٫۰ نقدی
پالایش نفت اصفهان وکیوم باتوم ۵,۰۰۰٫۰ ۰٫۰ ۷,۴۱۰٫۰ نقدی
پالایش نفت شیراز وکیوم باتوم ۷,۰۰۰٫۰ ۰٫۰ ۷,۷۸۱٫۰ نقدی
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار