کد خبر : 16517

petroshimi3

پتروتحلیل- شنیده ها حاکی از این است که گزارش ۵۰۰ صفحه ای سازمان بازرسی کل کشور علیه رانت برخی از پتروشیمی ها در تخلف فروش در بازار سنتی روی میز معاول اول رییس جمهور است.

به گزارش«پتروتحلیل»، گفته می شود داستان این گزارش ۵۰۰ صفحه ای از آنجا شروع شد که مجتمع های پتروشیمی معاملات خود را در بورس کالای ایران بر مبنای ارز مبادلاتی انجام >پتروشیمی تخت جمشید

استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲- OFF درجه ۱ ۲۰۰ ۰ ۳۵,۹۵۳ نقدی
پتروشیمی تخت جمشید استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲- OFF درجه ۲ ۲۵۰ ۰ ۲۵,۰۰۰ نقدی
پتروشیمی پارس استایرن منومر ۲,۰۱۶ ۰ ۳۹,۵۵۹ سلف
پتروشیمی تندگویان اسید ترفتالیک ۱۰۰ ۰ ۲۱,۱۹۹ سلف
پتروشیمی تندگویان اسید ترفتالیک - OFF درجه ۳ ۲۰ ۰ ۹,۵۳۹ نقدی
پتروشیمی کارون اسید کلریدریک ۶۰۰ ۰ ۱,۵۰۰ سلف
پتروشیمی کارون اسید نیتریک ۶۰۰ ۰ ۶,۹۰۰ سلف
پتروشیمی شیراز اسید نیتریک ۱۰۰ ۰ ۶,۵۲۸ نقدی
پتروشیمی بوعلی سینا آروماتیک سنگین ۵۰۰ ۰ ۲۰,۳۹۱ سلف
پتروشیمی خراسان آمونیاک (گاز) ۱۸ ۰ ۱۳,۰۰۲ نقدی
پتروشیمی شیراز آمونیاک (گاز) ۱۰۰ ۰ ۱۳,۰۰۲ نقدی
پتروشیمی خراسان آمونیاک (مایع) ۵,۰۰۰ ۰ ۱۳,۰۰۲ نقدی
پتروشیمی شیراز آمونیاک (مایع) ۲۰۰ ۰ ۱۳,۰۰۲ نقدی
پتروشیمی شیراز آمونیاک (محلول) ۱۵۰ ۰ ۳,۲۵۰ نقدی
پتروشیمی برزویه پارازایلین ۱,۵۰۰ ۰ ۲۶,۴۱۵ سلف
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه ۱ ۲۰۰ ۰ ۳۰,۰۰۰ سلف
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی SUPER BRIGHT ۵۰۶ ۰ ۳۱,۳۶۸ سلف
پتروشیمی مهر پلی اتیلن سنگین LMP ۱۰۰ ۰ ۳۳,۷۴۱ نقدی
پتروشیمی ایلام پلی اتیلن سنگین LMP ۱۰۰ ۰ ۳۳,۷۴۱ نقدی
پتروشیمی جم پلی اتیلن سنگین OFF - PEWAX درجه ۱ ۳۰۰ ۰ ۱۵,۰۰۰ نقدی
پتروشیمی مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۱,۲۵۴ ۱,۲۵۴ ۴۲,۱۷۶ نقدی
پتروشیمی شازند پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۱,۰۰۸ ۰ ۴۰,۲۷۳ نقدی
پتروشیمی مارون پلی پروپیلن نساجی (پودر) OFF - Z30S درجه ۳ ۳۰ ۰ ۲۱,۰۰۲ نقدی
پتروشیمی اروند پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه ۲ ۵۰۰ ۰ ۲۰,۰۰۰ نقدی
پتروشیمی بندرامام پلی وینیل کلراید S60 ۱,۰۰۰ ۰ ۲۹,۶۹۲ نقدی
پتروشیمی کارون تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) ۸۰۰ ۰ ۶۳,۰۰۰ نقدی
پتروشیمی آبادان سود کاستیک ۳۰۰ ۲۰۰ ۳,۸۵۴ نقدی
پتروشیمی اروند سود کاستیک ۶,۰۰۰ ۰ ۳,۹۵۴ سلف
پتروشیمی بندرامام سود کاستیک ۵,۰۰۰ ۰ ۳,۹۵۴ سلف
پاسارگاد عایق پارس عایق رطوبتی BOF ۱۰۰ ۰ ۴۴۰ نقدی ($)
نگین فخر آذربایجان قیر ۶۰۷۰ ۲,۴۵۰ ۰ ۳۲۰ نقدی ($)
شیمی تجارت نقش جهان قیر ۶۰۷۰ ۳,۰۰۰ ۰ ۳۱۴ نقدی ($)
نفت جی قیر ۶۰۷۰ ۲,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۸,۹۲۸ نقدی
نفت جی قیر ۶۰۷۰ ۳,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۸,۹۲۸ نقدی
نفت جی قیر ۸۵۱۰۰ ۲,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۸,۹۲۸ نقدی
نفت جی قیر ۸۵۱۰۰ ۳,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۸,۹۲۸ نقدی
نفت جی قیر MC250 ۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۳,۹۳۰ نقدی
نفت جی قیر امولسیون CRS1 ۱۰۰ ۲۰۰ ۷,۶۰۰ نقدی
پالایشگاز ایلام گوگرد کلوخه ۵۰۰ ۰ ۳,۴۵۵ نقدی
پالایش نفت تبریز گوگرد کلوخه ۳۰۰ ۲۰۰ ۳,۴۵۵ نقدی
پالایشگاز ایلام گوگرد گرانوله ۵۰۰ ۰ ۳,۴۵۵ نقدی
پالایش نفت تبریز گوگرد گرانوله ۱۰۰ ۰ ۳,۷۵۷ نقدی
پالایش نفت تبریز لوب کات سبک ۲,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۰,۵۶۶ نقدی
پتروشیمی شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی ۱,۰۰۰ ۰ ۶,۹۵۳ نقدی
پالایش نفت تبریز وکیوم باتوم ۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۷,۴۱۰ نقدی
پالایش نفت بندرعباس وکیوم باتوم ۱۵,۰۰۰ ۰ ۷,۷۸۱ نقدی
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار