کد خبر : 16349

IME

پترو تحلیل- امروز چهار شنبه ۹ اردیبهشت ماه، در حالی مجتمع پتروشیمی شازند با ۷۰۴ تن منومر وینیل استات با قیمت پایه ۳۶ هزار و ۸۵۰ ریال در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران حضور می یابد که شرکت سی.سی.دی سنگاپور نیز ۱۴۴ تن از این محصول را با همین قیمت راهی تالار مذکور می کند.

به گزارش «پتروتحلیل»، علاوه بر منومر وینیل استات، مواد شیمیایی دیگری چون ارتوزایلن، اسید استیک، الکیل بنزن خطی، اوره صنعتی، ایزوبوتانول، بنزن، جوش شیرین، دی اتانول آمین، دی اتیل هگزانول، دی اتیلن گلایکول و زایلین مخلوط عرضه می شود؛ عرضه کنندگان این کالاها نیز مجتمع های پتروشیمی برزویه، بندرامام، بوعلی سینا، بیستون، خراسان، شازند، شیراز، فناوران، کرمانشاه، مارون و شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران خواهد بود که در مجموع ۱۸ هزار و ۴۵۴ تن مواد شیمیایی را روانه تالار معاملات می کنند. مجتمع های پتروشیمی شیراز و فجر نیز ۴۸۰ تن آرگون عرضه می کنند.

دیگر عرضه های این روز تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالا شامل ۵۲ هزار و ۳۰۰ تن انواع قیر، ۲۳ هزار تن وکیوم باتوم، ۱۷ هزار تن لوب کات و چهار هزار تن گوگرد کلوخه است.

تالار صادراتی نیز شاهد عرضه ۲۹ هزار و ۶۱۰ تن انواع قیر و ۴۰۰ تن عایق رطوبتی است.

عرضه های چهار شنبه ۹ اردیبهشت ماه بورس کالای ایران
تولید کننده نام کالا مقدار (تن) افزایش عرضه (تن) مبلغ نوع قرارداد
پتروشیمی برزویه ارتوزایلن ۱,۵۰۰ ۰ ۲۴,۱۰۰ سلف
پتروشیمی بوعلی سینا ارتوزایلن ۵۰۰ ۰ ۲۴,۱۰۰ سلف
پتروشیمی فن آوران اسید استیک ۵۰۶ ۰ ۱۳,۷۳۵ نقدی
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران الکیل بنزن خطی ۱,۵۰۰ ۰ ۴۰,۲۷۳ نقدی
پتروشیمی بیستون الکیل بنزن خطی ۱,۰۰۰ ۰ ۴۰,۲۷۳ سلف
پتروشیمی خراسان اوره صنعتی ۱,۰۰۰ ۰ ۸,۴۸۳ نقدی
پتروشیمی شیراز اوره صنعتی ۵۰۰ ۰ ۸,۴۸۳ نقدی
پتروشیمی کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله ۴,۰۰۰ ۰ ۸,۱۵۰ نقدی
پتروشیمی شازند ایزوبوتانول ۱۱۰ ۰ ۲۴,۰۲۱ نقدی
پتروشیمی شیراز آرگون ۳۰۰ ۰ ۱۴,۵۰۰ نقدی
پتروشیمی فجر آرگون ۱۸۰ ۰ ۱۴,۵۰۰ سلف
پتروشیمی بوعلی سینا بنزن ۲,۰۰۰ ۰ ۲۳,۹۸۹ سلف
پتروشیمی شیراز جوش شیرین ۱۰۰ ۴۰۰ ۱۱,۹۵۰ نقدی
پتروشیمی شازند دی اتانول آمین ۱۱۰ ۱۱۰ ۳۶,۹۴۳ نقدی
پتروشیمی شازند دی اتیل هگزانول ۵۵۰ ۵۵۰ ۳۱,۲۳۵ نقدی
پتروشیمی شازند دی اتیلن گلایکول ۱۱۰ ۰ ۲۸,۵۲۴ نقدی
پتروشیمی مارون دی اتیلن گلایکول ۱۱۰ ۰ ۲۸,۵۲۴ نقدی
پتروشیمی بندرامام زایلین مخلوط - OFF درجه ۱ ۵۰۰ ۰ ۱۷,۸۳۴ سلف
پیروز بام گلبهار عایق رطوبتی BOF ۴۰۰ ۰ ۳۶۰ نقدی ($)
بام گستران قیر ۶۰۷۰ ۵۰۰ ۰ ۳۱۸ نقدی ($)
نگین گام پارس قیر ۶۰۷۰ ۴۶۰ ۰ ۳۲۰ نقدی ($)
توسعه تجارت طلای سیاه قیر ۶۰۷۰ ۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۳۲۱ نقدی ($)
توسعه تجارت طلای سیاه قیر ۶۰۷۰ ۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۳۸۶ نقدی ($)
فومن شیمی گستر قیر ۶۰۷۰ ۱,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۳۵۰ نقدی ($)
فومن شیمی گستر قیر ۶۰۷۰ ۱,۰۰۰ ۲,۵۰۰ ۳۵۰ نقدی ($)
آذر دوام یول قیر ۶۰۷۰ ۲,۰۰۰ ۰ ۳۱۵ نقدی ($)
معماران تجارت آفتاب ( اقتصاد بین الملل تندیس ) قیر ۶۰۷۰ ۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۴۲۵ نقدی ($)
جلیس قیر ۶۰۷۰ ۱۵۰ ۰ ۳۸۰ نقدی ($)
آذربام عایق کار قیر ۶۰۷۰ ۲,۰۰۰ ۰ ۹,۸۲۰ نقدی
نفت جی قیر ۶۰۷۰ ۲,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۸,۹۲۸ نقدی
نفت جی قیر ۶۰۷۰ ۳,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۸,۹۲۸ نقدی
نفت پاسارگاد تهران قیر ۶۰۷۰ ۲,۰۰۰ ۰ ۹,۵۲۸ نقدی
نفت پاسارگاد اراک قیر ۶۰۷۰ ۲,۰۰۰ ۰ ۸,۹۲۸ نقدی
نفت پاسارگاد شیراز قیر ۶۰۷۰ ۲,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۹,۹۰۳ نقدی
نفت پاسارگاد بندرعباس قیر ۶۰۷۰ ۲,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۹,۴۴۰ نقدی
توسعه تجارت طلای سیاه قیر ۸۵۱۰۰ ۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۳۲۱ نقدی ($)
توسعه تجارت طلای سیاه قیر ۸۵۱۰۰ ۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۳۸۶ نقدی ($)
آذربام عایق کار قیر ۸۵۱۰۰ ۲,۰۰۰ ۰ ۹,۸۲۰ نقدی
نفت جی قیر ۸۵۱۰۰ ۲,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۸,۹۲۸ نقدی
نفت جی قیر ۸۵۱۰۰ ۳,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۸,۹۲۸ نقدی
آرتا قیرسازان اردبیل صنعت قیر ۸۵۱۰۰ ۴۰۰ ۰ ۹,۳۸۵ نقدی
نفت پاسارگاد تهران قیر ۸۵۱۰۰ ۱,۰۰۰ ۰ ۹,۵۲۸ نقدی
نفت پاسارگاد اراک قیر ۸۵۱۰۰ ۱,۰۰۰ ۰ ۸,۹۲۸ نقدی
نفت پاسارگاد تبریز قیر ۸۵۱۰۰ ۱,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۹,۸۲۰ نقدی
نفت جی قیر MC250 ۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۳,۹۳۰ نقدی
نفت پاسارگاد تهران قیر MC250 ۱۰۰ ۰ ۱۴,۰۹۳ نقدی
نفت پاسارگاد آبادان قیر MC250 ۲۰۰ ۰ ۱۴,۰۹۳ نقدی
نفت پاسارگاد بندرعباس قیر MC250 ۲۰۰ ۰ ۱۴,۰۹۳ نقدی
نفت جی قیر امولسیون CRS1 ۱۰۰ ۲۰۰ ۷,۶۰۰ نقدی
نفت پاسارگاد تهران قیر امولسیونی زودشکن ۱۰۰ ۰ ۷,۰۶۱ نقدی
پتروشیمی شیراز کربنات سدیم سبک ۱۰۰ ۶۰۰ ۶,۹۷۶ نقدی
پتروشیمی شیراز کربنات سدیم سنگین ۱۰۰ ۶۰۰ ۷,۳۳۳ سلف
پتروشیمی خراسان کریستال ملامین ۵۰۰ ۰ ۳۹,۴۸۰ نقدی
پالایش نفت آبادان گوگرد کلوخه ۲,۰۰۰ ۰ ۳,۴۵۵ نقدی
پالایش نفت اصفهان گوگرد کلوخه ۲,۰۰۰ ۰ ۳,۴۵۵ نقدی
پالایش نفت تهران (تندگویان) لوب کات سبک ۳,۰۰۰ ۰ ۱۰,۷۷۷ نقدی
پالایش نفت تهران (تندگویان) لوب کات سنگین ۱۴,۰۰۰ ۰ ۱۰,۵۰۳ نقدی
پتروشیمی مارون منو اتیلن گلایکول ۲۲۰ ۰ ۲۶,۳۰۴ نقدی
پتروشیمی شازند منو اتیلن گلایکول ۲۲۰ ۱۱۰ ۲۶,۳۰۴ نقدی
پتروشیمی شازند منومر وینیل استات ۷۰۴ ۰ ۳۶,۸۵۰ نقدی
CCD (Singapore) Pte. Ltd سنگاپور منومر وینیل استات ۱۴۴ ۰ ۳۶,۸۵۰ نقدی
پالایش نفت تهران (تندگویان) وکیوم باتوم ۷,۰۰۰ ۰ ۷,۶۷۷ نقدی
پالایش نفت بندرعباس وکیوم باتوم ۱۵,۰۰۰ ۰ ۷,۷۸۱ نقدی
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار