کد خبر 16334

??????????????????????????

پترو تحلیل- امروز سه شنبه ۸ اردیبهشت ماه، در حالی بیش از ۵۰ هزار تن ماده پلیمری ۱۳ تولید کننده مواد پلیمری راهی تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران شدند که با استقبال حدود ۱۲۸ هزار تنی، ۳۸ هزار و ۳۷۶ تن به فروش رسید.

به گزارش «پتروتحلیل»، ارزش فروش پلیمری ها در بورس کالا معادل ۱۵۰۰ میلیارد ریال بود؛ عددی که قابل توجه نشان می دهد و حال و روز تولیدکنندگان پلیمری را خوش کرده است. تاکنون طی این هفته، در مجموع، ۵۷ هزار و ۵۷۹ تن ماده پلیمری به ارزش حدود ۲۲۶۰ میلیارد ریال مورد دادوستد قرار گرفته است؛ لازم به ذکر است، از این حجم معاملات ۳۷ هزار و ۶۴۰ تن به صورت نقد و ۱۹ هزار و ۹۳۶ تن به صورت سلف بوده است.

به گزارش «پتروتحلیل»، همانند روزهای پیشین همچنان ایکس تری مورد استقبال خریداران است. در این روز در مقابل عرضه ۳۸۰ تنی ایکس تری مجمتع پتروشیمی امیرکبیر تقاضای ۳۶ هزار و ۹۲۰ تنی ثبت شد و افزایش قیمت حدود شش درصدی را تجربه کرد. دیگر پر متقاضیان این روز تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی در بورس کالای ایران، پلی اتیلن سبک فیلم، پلی پروپیلن شیمیایی، پلی پروپیلن فیلم، پلی پروپیلن نساجی، پلی وینیل کلراید، پلی اتیلن ترفتالات بطری و پلی اتیلن سبک خطی بود.

شایان ذکر است، پلی وینیل کلراید S65 و پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T نیز کاهش قیمت را تجربه کردند.

براساس گزارش «پتروتحلیل»، در مجموع ۳۶ گرید ماده پلیمری مجتمع های پتروشیمی اروند، امیرکبیر، ایلام، آبادان، بندرامام، تندگویان، رجال، غدیر، لاله، مارون، مهر، پلی پروپیلن جم و شرکت طاها سازان پیشتاز معامله شد. علاوه بر این، ۱۶ هزار و ۸۰۰ تن وکیوم باتوم، ۶۸۵ تن قیر و دو هزار تن گوگرد گرانوله به فروش رسید.

شایان ذکر است، در این روز و در تالار صادراتی، ۷۲۰۰ تن انواع قیر معامله شد.

تولیدکننده نام کالا عرضه (تن) تقاضا (تن) مقدار معامله شده (تن) قیمت نوع قرارداد
پتروشیمی امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H ۵,۰۱۶ ۱۱,۸۱۴ ۵,۰۱۶ ۴۲,۸۲۳ نقدی
پتروشیمی بندرامام پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۳,۰۰۰ ۳,۷۴۰ ۳,۰۰۰ ۴۲,۸۵۳ نقدی
پتروشیمی مارون پلی پروپیلن شیمیایی MR230C ۲,۱۵۶ ۱۳,۷۲۸ ۲,۱۵۶ ۴۸,۹۸۰ سلف
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۲,۰۰۲ ۴,۴۸۸ ۲,۰۰۲ ۳۵,۲۰۵ سلف
پتروشیمی امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۱,۵۴۰ ۵,۱۲۶ ۱,۵۴۰ ۴۴,۶۶۰ نقدی
پتروشیمی ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی ۲۲۰۰J ۱,۵۴۰ ۳,۴۳۲ ۱,۵۴۰ ۴۱,۴۹۵ نقدی
پتروشیمی آبادان پلی وینیل کلراید S70 ۲,۰۰۰ ۲,۵۲۰ ۲,۰۰۰ ۳۱,۲۰۹ سلف
پتروشیمی مهر پلی اتیلن سنگین فیلم ۷۰۰۰F ۱,۴۰۸ ۲,۴۳۱ ۱,۴۰۸ ۴۲,۶۱۹ نقدی
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J ۱,۵۱۸ ۲,۷۹۴ ۱,۵۱۸ ۳۸,۶۶۶ سلف
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۰ ۱,۷۱۶ ۱,۷۱۶ ۳۱,۱۹۴ سلف (مچینگ)
پتروشیمی لاله پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 ۱,۰۱۵ ۵,۶۵۹ ۱,۰۱۵ ۴۴,۸۲۳ نقدی
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۱,۵۰۷ ۱,۵۰۷ ۱,۵۰۷ ۳۰,۱۵۶ سلف
پتروشیمی بندرامام پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۱,۰۰۰ ۶,۶۰۰ ۱,۰۰۰ ۴۴,۸۲۳ نقدی
پتروشیمی لاله پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۱,۰۱۵ ۲,۲۲۵ ۱,۰۱۵ ۴۳,۲۱۴ نقدی
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 ۲,۰۰۰ ۱,۲۲۰ ۱,۲۰۰ ۳۲,۷۸۰ سلف
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L ۸۸۰ ۴,۱۸۰ ۸۸۰ ۴۲,۰۰۳ سلف
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۱,۰۰۱ ۱,۶۲۸ ۱,۰۰۱ ۳۴,۱۶۴ سلف
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۲,۰۰۲ ۹۹۰ ۹۹۰ ۳۰,۱۵۶ سلف
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۰ ۹۴۶ ۹۴۶ ۳۱,۱۹۴ سلف (مچینگ)
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 ۰ ۸۰۰ ۸۰۰ ۳۲,۷۸۰ سلف (مچینگ)
پتروشیمی غدیر پلی وینیل کلراید S65 ۷۹۰ ۲,۱۵۰ ۷۹۰ ۲۸,۳۴۸ نقدی
پتروشیمی رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S ۴۶۲ ۱,۱۷۶ ۴۶۲ ۴۰,۲۱۱ نقدی
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP552R ۴۴۰ ۱,۸۹۲ ۴۴۰ ۴۱,۶۳۰ نقدی
پتروشیمی بندرامام پلی وینیل کلراید S65 ۳,۰۰۰ ۷۴۰ ۶۴۰ ۲۸,۲۷۸ نقدی
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۵۰۶ ۱,۶۲۸ ۵۰۶ ۳۴,۱۵۵ سلف
پتروشیمی امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۳۸۰ ۳۶,۹۲۰ ۳۸۰ ۴۵,۳۴۶ نقدی
پتروشیمی غدیر پلی وینیل کلراید S65 ۱,۵۰۰ ۸۸۰ ۵۸۰ ۲۸,۲۷۸ نقدی
پتروشیمی لاله پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۲۲۰ ۴۱۸ ۲۲۰ ۴۳,۷۱۳ نقدی
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۲,۰۰۲ ۴۴۰ ۲۸۶ ۳۱,۱۹۴ سلف
پتروشیمی لاله پلی اتیلن سبک فیلم ۲۰۰۴TC00 ۱۹۸ ۷۲۶ ۱۹۸ ۴۳,۰۶۸ نقدی
پتروشیمی اروند پلی وینیل کلراید S65 ۱,۴۷۴ ۳۰۸ ۲۶۴ ۲۸,۲۷۸ نقدی
پتروشیمی اروند پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه ۱ ۱۹۸ ۶۸۲ ۱۹۸ ۲۶,۹۶۸ نقدی
پتروشیمی بندرامام پلی وینیل کلراید S65 ۰ ۱۷۰ ۱۷۰ ۲۸,۲۷۸ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی بندرامام استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۳۰۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۴۲,۲۹۸ نقدی
پتروشیمی رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK ۱۰۵ ۱,۰۷۱ ۱۰۵ ۴۲,۰۰۳ نقدی
پتروشیمی شازند پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۰ ۱۰۵ ۱۰۵ ۴۰,۲۷۳ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی بندرامام استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۰ ۸۰ ۸۰ ۴۲,۲۹۸ نقدی (مچینگ)
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26C ۱۰۰ ۱۲۰ ۸۰ ۴۱,۹۵۰ نقدی
پتروشیمی اروند پلی وینیل کلراید S65 ۵۰۰ ۲۳۰ ۱۲۰ ۲۷,۵۷۱ نقدی
پتروشیمی آبادان پلی وینیل کلراید S57 ۲,۰۰۰ ۱۶۰ ۱۰۰ ۳۱,۱۰۶ سلف
پتروشیمی اروند پلی وینیل کلراید S65 ۰ ۱۱۰ ۱۱۰ ۲۸,۲۷۸ نقدی (مچینگ)
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۰ ۷۲ ۷۲ ۴۲,۶۵۱ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 ۸۸ ۱۱۰ ۸۸ ۳۱,۱۰۴ سلف
پتروشیمی آبادان پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه ۱ ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۲۶,۷۲۳ نقدی
پتروشیمی اروند پلی وینیل کلراید S65 ۰ ۷۰ ۷۰ ۲۷,۵۷۱ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۱,۰۰۱ ۵۵ ۵۵ ۳۱,۱۹۴ سلف
پتروشیمی بندرامام استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ ۲۵۲ ۴۲ ۴۲ ۳۹,۰۳۱ نقدی
پتروشیمی اروند پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه ۲ ۹۰ ۶۰ ۶۰ ۲۲,۰۵۷ نقدی
پتروشیمی آبادان پلی وینیل کلراید S57 ۰ ۴۰ ۴۰ ۳۱,۱۰۶ سلف (مچینگ)
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G ۲۲۰ ۲۲ ۲۲ ۴۴,۵۲۸ نقدی
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن شیمیایی EP440G ۰ ۲۲ ۲۲ ۴۴,۵۲۸ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی بندرامام استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۷۰۱ ۲۰ ۲۰ ۴۲,۲۹۸ نقدی
طاهاسازان پیشتاز پلی استایرن معمولی GP26C ۰ ۲۰ ۲۰ ۴۱,۹۵۰ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی بندرامام استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ ۱۰۵ ۲۱ ۲۱ ۳۹,۰۳۱ نقدی
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۰ ۲۲ ۲۲ ۳۰,۱۵۶ سلف (مچینگ)
پتروشیمی بندرامام پلی وینیل کلراید S60 ۵۰۰ ۲۰ ۲۰ ۲۹,۶۹۲ نقدی
پتروشیمی اروند پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه ۲ ۰ ۲۰ ۲۰ ۲۲,۰۵۷ نقدی (مچینگ)
انرژی تجارت سام قیر ۶۰۷۰ ۴,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۹,۰۷۹ نقدی ($)
صنعت قیر هرمزگان قیر ۶۰۷۰ ۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۹,۷۰۳ نقدی ($)
صنعت قیر هرمزگان قیر ۸۵۱۰۰ ۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۹,۷۰۳ نقدی ($)
نفت جی قیر ۶۰۷۰ ۳,۰۰۰ ۲۹۸ ۲۹۸ ۸,۹۲۸ نقدی
نفت پاسارگاد تهران قیر ۶۰۷۰ ۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۹,۵۲۸ نقدی (مچینگ)
توان گستران عایق قیر ۶۰۷۰ ۵۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۹,۱۰۷ نقدی ($)
نفت جی قیر ۶۰۷۰ ۲,۰۰۰ ۱۹۸ ۱۹۸ ۸,۹۲۸ نقدی
نفت جی قیر MC250 ۱,۰۰۰ ۶۹ ۶۹ ۱۳,۹۳۰ نقدی
همیار جی یزد قیر ۶۰۷۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۸,۹۲۸ نقدی
پالایش نفت تبریز قیر ۶۰۷۰ ۰ ۲۰ ۲۰ ۹,۰۲۲ نقدی ($ مچینگ)
پالایش نفت شیراز گوگرد کلوخه ۰ ۵۰ ۵۰ ۳,۴۵۵ نقدی (مچینگ)
پالایش نفت بندرعباس وکیوم باتوم ۰ ۶,۸۰۰ ۶,۸۰۰ ۷,۷۸۱ نقدی (مچینگ)
پالایش نفت بندرعباس وکیوم باتوم ۱۲,۰۰۰ ۷,۲۰۰ ۵,۲۰۰ ۷,۷۸۱ نقدی
پالایش نفت شیراز وکیوم باتوم ۰ ۳,۲۰۰ ۳,۲۰۰ ۷,۷۸۱ نقدی (مچینگ)
پالایش نفت شیراز وکیوم باتوم ۹,۰۰۰ ۲,۶۰۰ ۱,۶۰۰ ۷,۷۸۱ نقدی
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار