کد خبر 16093

india11

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران گفت: هم اکنون گفتگوهایی با شرکت ملی گاز ایران برای افزایش ظرفیت تولید اتان در فازهای ۴ و ۵ و ٩ و ١٠ میدان گازی پارس جنوبی در حال انجام است.

به گزارش «پتروتحلیل»، «علی محمد بساق زاده» اظهار کرد: در سال های گذشته فازهای ۴ و ۵ و فازهای ٩ و ١٠ میدان گازی پارس جنوبی به دلیل کمبود گاز در کشور راندمان تولید اتان خود را کاهش داده اند.

وی ادامه داد: بر اساس محاسبات صورت گرفته، حدود ١٠ درصد امکان افزایش تولید اتان در این فازها وجود دارد، به عنوان مثال هم اکنون فازهای ۴ و ۵ و ٩ و ١٠ پارس جنوبی حدود ٩٠ تن در ساعت تولید اتان دارند که با تغییرات صورت گرفته در سیستم های فرآورشی این میزان می تواند به ١١٠ تن در ساعت برسد، از این رو شرکت ملی گاز ایران در حال تست تاسیسات این فازها برای آغاز این پروژه در اردیبهشت ماه است.

مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران افزود: در صورت افزایش تولید اتان در فازهای ۴ و ۵ و ٩ و ١٠ و افزایش گاز غنی در کشور شاهد افزایش تولید در پتروشیمی های کشور خواهیم بود.

«بساق زاده» تصریح کرد: با توجه به احتمال افزایش تولید نفت خام در کشور امسال شاهد افزایش تولید ان جی ال در کشور نیز خواهیم بود، در صورت وقوع این امر خوراک ان جی ال ٧٠ هزار بشکه ای پتروشیمی بندرامام به بیش از ١١٠ هزار بشکه در روز می رسد و می توان به افزایش تولید ٧ درصدی این مجتمع امید داشت.

براساس این گزارش، در سال های ٩٢ و ٩٣ تولید محصولات پتروشیمی در کشور به ترتیب ۴٠,۵ و ۴۴.۵ میلیون تن بوده است، پارسال نسبت به سال ٩٢ از لحاظ تولید بیش از ١٠ درصد محصولات بیشتری تولید شده است.

در سال ٩٢ بیش از ٧١ درصد از ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور استفاده شد، پارسال این میزان به بیش از ٧٨ درصد افزایش یافت و پیش بیی می شود امسال نیز این روند افزایش ادامه داشته باشد.

قرار است تولید روزانه گاز ایران از محل فازهای اولویت اول و دوم (١٢، ١۵ و ١۶، ١٧ و ١٨، ١٩ و ٢٠ و ٢١) امسال حدود ١٠٠ میلیون متر مکعب دیگر در روز افزایش یابد؛ بسیاری از کارشناسان صنعت نفت ایران معتقد اند تحقق این امر می تواند تحولی بزرگ در همه بخشها بویژه تامین خوراک مجتمع های پتروشیمی کشور ایجاد کند، مجتمع هایی که هم اکنون به دلیل کمبود خوراک با حداکثر ظرفیت کار نمی کنند.

با به پایان رساندن حدود ۶٠ طرح نیمه تمام باقیمانده از دولتهای گذشته که ١٠ تا ٩٠ درصد پیشرفت دارند، می توان ظرفیت کنونی تولید سالانه محصولات پتروشیمی را به ١٢٠ میلیون تن در سال افزایش داد؛ همچنین با اجرای ٣۶ طرح تازه که به ۴١ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد، ظرفیت تولید سالانه از ١٨٠ میلیون تن در سال فراتر می رود.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار