کد خبر 16085

Up-or-Down-1024x1024

پترو تحلیل- امروز یکشنبه ۶ اردیبهشت ماه، در حالی گروه مواد شیمیایی شاهد کاهش قیمت آمونیاک و اسید نیتریک بود که لوب کات، وکیوم باتوم، گوگرد و قیر افزایش قیمت را تجربه کرد.

به گزارش«پتروتحلیل»، اسید نیتریک، آمونیاک گازی و آمونیاک مایع مجتمع پتروشیمی شیراز، به ترتیب با کاهش قیمت ۹، ۲ و ۲ درصدی قیمت مواجه شد؛ این شرکت در مجموع ۴۲۱٫۶ تن انواع آمونیاک، اسید نیتریک و نیترات آمونیوم کشاورزی را در این روز به فروش رساند.

شایان ذکر است، گوگرد کلوخه شرکت های پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تبریز و پالایش نفت شیراز به ترتیب افزایش قیمت ۱۰، ۴ و ۴ درصدی قیمت را تجربه کرد؛ در این روز همچنین در مجموع ۱۶۵۰ تن گوگرد کلوخه و ۱۰۰ تن گوگرد گرانوله مورد دادوستد قرار گرفت. لوب کات سنگین و لوب کات سبک از دیگر کالاهای معامله شده در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران بود که افزایش هشت درصدی قیمت برای آن ثبت شد.

شرکت پالایش نفت اصفهان نیز در حالی پنجهزار تن وکیوم باتوم را روی تابلوی عرضه برد که با تقاضای ۱۶ هزار و ۷۶۰ تنی، این حجم محصول را به قیمت ۷۸۵۵ ریال به فروش رساند و در نهایت افزایش قیمت ۳ درصدی برای این کالا ثبت شد. وکیوم باتوم پالایش نفت تبریز نیز افزایش قیمت بیش از دو درصد را تجربه کرد.

قیر از دیگر کالاهای مورد دادوستد قرار گرفته روز یکشنبه ۶ اردیبهشت ماه است که افزایش قیمت حدود ۳ درصدی برای گونه های ۶۰۷۰ و MC250 آن ثبت شد.

گفتنی است، در این روز و در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی، در مجموع، ۳۹۳۴ تن قیر، ۹۰۴۰ تن انواع لوب کات، ۱۲ هزار تن وکیوم باتوم، ۱۷۵۰ تن گوگرد، ۴۲۱ تن ماده شیمیایی، ۶۱ تن ماده پلیمری و ۱۰ تن آرگون معامله شد. تالار صادراتی نیز شاهد معامله ۱۶۰۰ تن قیر ۶۰۷۰ بود.

تولیدکننده نام کالا مقدار معامله شده (تن) قیمت نوع قرارداد
پتروشیمی بندرامام پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۴۰ ۴۲۶۵۱ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی شازند پلی بوتادین رابر ۱۲۲۰ ۲۱ ۴۰۲۷۳ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی شیراز آمونیاک (مایع) ۱۶۰ ۱۳۰۰۲ نقدی
پتروشیمی شیراز اسید نیتریک ۱۲۰ ۶۵۲۸ نقدی
پتروشیمی شیراز اسید نیتریک ۸۰ ۶۵۲۸ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی شیراز آمونیاک (گاز) ۲۲ ۱۳۰۰۲ نقدی
پتروشیمی شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی ۳۰ ۶۹۵۳ نقدی
پتروشیمی شیراز آمونیاک (محلول) ۱۰ ۳۲۵۰ نقدی
شیمی تجارت نقش جهان قیر ۶۰۷۰ ۲۰۰۰ ۸۸۹۸ نقدی ($ مچینگ)
شیمی تجارت نقش جهان قیر ۶۰۷۰ ۱۵۰۰ ۳۱۴ دلار در هر تن نقدی ($)
نفت جی قیر ۶۰۷۰ ۱۴۳۱ ۸۹۲۸ نقدی
نفت جی قیر ۶۰۷۰ ۷۵۰ ۸۹۲۸ نقدی
نفت جی قیر MC250 ۲۷۳ ۱۳۹۳۰ نقدی
نفت جی قیر ۶۰۷۰ ۳۹۰ ۸۹۲۸ نقدی (مچینگ)
قیر و عایق جنت آباد قیر ۶۰۷۰ ۱۰۰ ۳۱۶ دلار در هر تن نقدی ($)
پالایش نفت شیراز قیر MC250 ۴۰ ۱۳۰۷۲ نقدی
پالایش نفت شیراز قیر ۶۰۷۰ ۵۰ ۹۳۷۵ نقدی
پتروشیمی شیراز آرگون ۱۰ ۱۴۵۰۰ نقدی (مچینگ)
پالایش نفت اصفهان گوگرد کلوخه ۱۵۰۰ ۳۶۵۷ نقدی
پالایش نفت تبریز گوگرد کلوخه ۱۰۰ ۳۴۵۵ نقدی
پالایش نفت تهران (تندگویان) گوگرد گرانوله ۱۰۰ ۳۴۵۵ نقدی (مچینگ)
پالایش نفت شیراز گوگرد کلوخه ۵۰ ۳۴۵۵ نقدی
پالایش نفت بندرعباس لوب کات سنگین ۶۰۰۰ ۱۰۲۹۷ نقدی
پالایش نفت اصفهان لوب کات سنگین ۲۰۲۰ ۱۰۲۹۷ نقدی
پالایش نفت تبریز لوب کات سبک ۱۰۰۰ ۱۰۵۶۶ نقدی
پالایش نفت اصفهان لوب کات سنگین ۲۰ ۱۰۲۹۷ نقدی (مچینگ)
پالایش نفت تبریز وکیوم باتوم ۵۵۰۰ ۷۴۱۰ نقدی
پالایش نفت اصفهان وکیوم باتوم ۵۰۰۰ ۷۸۵۵ نقدی
پالایش نفت تبریز وکیوم باتوم ۱۵۰۰ ۷۴۱۰ نقدی (مچینگ)
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار