کد خبر : 15776

DALLAL

پترو تحلیل- در اولین روز اردیبهشت ماه، در حالی ۶۳ هزار و ۷۳۷ تن انواع ماده پلیمری ۱۹ تولیدکننده کشور، با قیمت های پایه جدید روانه تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران شده بود که با استقبال ۱۳۷ هزار و ۳۳۵ تنی خریداران، در انتها حدود ۳۲ هزار تن انواع کالا به فروش رسید.

به گزارش«پتروتحلیل»، «ایکس تری» مجتمع های پتروشیمی شازند و امیرکبیر هنوز پرطرفدارند و در مقابل عرضه ۲۷۵۰ تنی، تقاضای ۵۲ هزار و ۲۱۰ تنی را به خود دید. علاوه بر این کالاها، تقریبا اغلب گریدهای پلیمری از جمله پلی اتیلن سبک فیلم، پلی اتیلن سنگین لوله، پلی پروپیلن شیمیایی، پلی اتیلن ترفتالات نساجی، پلی وینیل کلراید، پلی پروپیلن نساجی و پلی پروپیلن فیلم مورد توجه خریداران قرار گرفت. شایان ذکر است، به لحاظ ارزشی در مجموع حدود ۱۲۳۰ میلیارد ریال انواع ماده پلیمری به فروش رسید.

به گزارش «پتروتحلیل»، افزایش قیمت یک تا ۱۹ درصدی برای مواد پلیمری معامله شده ثبت گردید.

تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران همچنین شاهد معامله ۸۵۷ تن انواع قیر ، و ۳۷ هزار و ۱۰ تن آرگون بود.

تولیدکننده نام کالا مقدار معامله شده (تن) قیمت نوع قرارداد
پتروشیمی امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۲۷۹۴ ۴۲۱۷۰ نقدی
پتروشیمی شازند پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۲۰۰۰ ۴۴۹۹۷ نقدی
پتروشیمی مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S ۱۲۷۶ ۳۸۱۸۵ سلف
پتروشیمی آریا ساسول پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ ۱۲۵۴ ۴۳۹۷۰ نقدی
پتروشیمی امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۱۲۱۰ ۴۲۱۷۰ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی بندرامام پلی وینیل کلراید S65 ۱۱۱۰ ۲۸۲۷۸ نقدی
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP510L ۱۱۰۰ ۳۸۶۷۱ سلف
پتروشیمی ایلام پلی اتیلن سنگین تزریقی ۲۲۰۰J ۱۱۰۰ ۴۰۹۲۳ نقدی
پتروشیمی لاله پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 ۱۰۱۵ ۴۳۱۵۲ نقدی
پتروشیمی لاله پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 ۱۰۱۵ ۴۴۲۵۵ نقدی
پتروشیمی غدیر پلی وینیل کلراید S65 ۱۰۰۰ ۲۸۵۹۲ نقدی
پتروشیمی بندرامام پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ ۱۰۰۰ ۴۴۸۲۳ نقدی
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 ۹۶۸ ۳۰۱۵۶ سلف
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن فیلم HP525J ۸۱۴ ۳۸۵۰۸ نقدی
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 ۸۰۳ ۳۲۵۷۱ سلف
پتروشیمی امیرکبیر پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 ۷۵۰ ۴۵۳۴۶ نقدی
پتروشیمی اروند پلی وینیل کلراید S65 ۷۲۶ ۲۸۲۷۸ نقدی
پتروشیمی شازند پلی پروپیلن نساجی HP552R ۷۰۰ ۳۸۵۱۵ نقدی
نوید زرشیمی پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C ۶۳۰ ۴۸۹۸۰ نقدی
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۵۸۳ ۳۳۵۸۰ سلف
پتروشیمی بندرامام پلی وینیل کلراید S65 ۵۶۰ ۲۸۲۷۸ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 ۵۰۶ ۳۰۱۵۶ سلف
پتروشیمی بندرامام پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۵۰۰ ۴۲۶۵۱ نقدی
پتروشیمی امیرکبیر پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۲۰AA ۴۵۰ ۴۰۹۰۸ نقدی
پتروشیمی پلی نار پلی پروپیلن نساجی SF060 ۴۲۰ ۳۹۴۱۴ نقدی
پتروشیمی آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه ۲ ۴۱۸ ۳۷۱۱۵ نقدی
پتروشیمی مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G ۳۵۲ ۳۸۱۸۵ نقدی
پتروشیمی شازند پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۳۴۰ ۴۲۱۷۰ نقدی
پتروشیمی اروند پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه ۱ ۳۳۰ ۲۷۵۱۹ نقدی
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP550J ۳۳۰ ۳۸۶۵۳ نقدی
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP552R ۳۰۸ ۳۸۱۸۵ نقدی
پتروشیمی مهر پلی اتیلن سنگین فیلم ۷۰۰۰F ۳۰۸ ۴۲۱۷۶ نقدی
پتروشیمی امیرکبیر پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه ۱ ۳۰۰ ۴۰۳۴۱ نقدی
پتروشیمی جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۲۹۷ ۴۲۶۵۱ نقدی
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۲۷۵ ۳۱۱۹۴ سلف
پتروشیمی مارون پلی پروپیلن نساجی Z30G ۲۶۴ ۳۸۱۸۵ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S ۲۵۲ ۳۸۱۸۵ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی جم پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۲۴۲ ۴۰۴۳۲ نقدی
پتروشیمی جم پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N ۲۲۰ ۴۵۳۴۶ نقدی
پتروشیمی لاله پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ۲۲۰ ۴۵۵۲۱ نقدی
پتروشیمی اروند پلی وینیل کلراید S65 ۱۹۸ ۲۸۲۷۸ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 ۱۹۸ ۳۲۷۸۰ سلف
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۱۷۶ ۳۰۱۵۶ سلف
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۱۷۶ ۳۳۵۸۰ سلف
پتروشیمی جم پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV ۱۵۴ ۴۱۰۶۶ نقدی
پتروشیمی رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK ۱۴۷ ۳۸۱۸۵ نقدی
پتروشیمی پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 ۱۴۷ ۳۸۱۸۵ نقدی (مچینگ)
پلیمر کرمانشاه پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۱۴۴ ۴۲۶۵۱ نقدی
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 ۱۳۲ ۳۰۱۵۶ سلف
پتروشیمی پلی نار پلی پروپیلن نساجی PYI250 ۱۲۶ ۳۸۱۸۵ نقدی
پتروشیمی مهر پلی اتیلن سنگین فیلم ۷۰۰۰F ۱۲۱ ۴۲۱۷۶ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی مارون پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 ۱۱۰ ۴۲۱۷۶ نقدی
پتروشیمی جم پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه ۲ ۱۱۰ ۳۷۵۳۳ نقدی
پتروشیمی جم پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه ۱ ۱۱۰ ۴۱۰۰۰ نقدی
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۱۱۰ ۳۱۱۹۴ سلف
پتروشیمی بندرامام پلی وینیل کلراید S60 ۱۰۰ ۲۹۶۹۲ نقدی
پتروشیمی شازند پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA ۱۰۰ ۴۲۱۷۰ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی اروند پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه ۲ ۹۰ ۲۲۵۵۹ نقدی
پتروشیمی آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 ۸۸ ۴۲۱۷۶ نقدی
پتروشیمی مارون پلی پروپیلن نساجی Z30S ۶۶ ۳۸۱۸۵ سلف (مچینگ)
پتروشیمی جم پلی اتیلن سنگین بادی BL3 ۶۶ ۴۲۶۵۱ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی رجال پلی پروپیلن نساجی RG1102XK ۶۳ ۳۸۱۸۵ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی بندرامام پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ ۶۰ ۴۲۶۵۱ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۵۵ ۳۳۵۸۰ سلف (مچینگ)
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 ۵۵ ۳۳۵۸۰ سلف (مچینگ)
پتروشیمی شازند پلی پروپیلن نساجی OFF - V30S درجه ۱ ۵۰ ۳۷۸۰۳ نقدی
پتروشیمی رجال پلی پروپیلن نساجی RG1101S ۴۲ ۳۸۱۸۵ نقدی
پتروشیمی بندرامام استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۴۰ ۴۲۲۹۸ نقدی
پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن نساجی HP552R ۲۲ ۳۸۱۸۵ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی آریا ساسول پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 ۲۲ ۴۲۱۷۶ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی جم پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ ۲۲ ۴۰۴۳۲ نقدی (مچینگ)
پتروشیمی جم پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱KJ ۲۲ ۴۲۱۷۵ نقدی
پتروشیمی تندگویان پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 ۲۲ ۳۱۱۹۴ سلف (مچینگ)
پتروشیمی بندرامام استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ ۲۰ ۴۲۲۹۸ نقدی
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار