کد خبر 12239

etilen gharb

پتروتحلیل-رونمایی از پروژه شهرک یا واحدهای صنعتی مرتبط با خط لوله اتیلن غرب برای تشویق سرمایه گذاران با حضور شعری مقدم، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و پیوندی قائم مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی، همچنین مدیران عامل پتروشیمی های مسیر خط لوله اتیلن غرب در این شرکت انجام شد.

مجید عقلایی، مدیرعامل شرکت توسعه بازار سام و مدیر پروژه مطالعات سرمایه گذاری صنایع پایین دستی خط لوله اتیلن غرب درباره این پروژه به خبرنگار پتروتحلیل می گوید: در مجموع مطالعات برای ساخت ۴۱ واحد صنعتی در مسیر خط لوله اتیلن غرب سالها پیش آغاز شد، البته در ابتدا این پروژه در قالب ۶ شهرک پتروشیمی پیشنهاد شد، اما در حال حاضر این پروژه پس از مطالعات شامل ۳۶ بنگاه یا واحد صنعتی است که زیرمجموعه پتروشیمی های مسیر خط لوله اتیلن غرب ساخته خواهند شد.

به گفته وی قرار بر این است که این واحدهای صنعتی در مجاروت پتروشیمی هایی متناسب با خوراک و تخصص گریدها تقسیم بندی شوند و از این رو در این رونمایی از مدیران عامل پتروشیمی هایی مانند دهدشت، لرستان، اندیمشک، کازرون، پلیمرکرمانشاه و مهاباد دعوت شد تا برای ساخت این واحدهای صنعتی سرمایه گذاری کنند.

مدیر پروژه مطالعات سرمایه گذاری صنایع پایین دستی خط لوله اتیلن غرب در ادامه با اشاره به اینکه این ۳۶ واحد صنعتی یا بنگاه قادر به تولید ۲۰۰ محصول هستند، ادامه داد: برای ساخت این واحدهای صنعتی در مجموع ۱۸۵ هزارمترمربع زمین نیاز است، همچنین اشتغال زایی این پروژه ۱۶۱۶ نفر تخمین زده شده است.

وی در ادامه می گوید: گرچه برخی از پتروشیمی هایی که قرار است این طرح زیرمجموعه آنها باشد هنوز به دلیل کمبود اتیلن راه اندازی نشده اند، اما راه اندازی این واحدهای صنعتی ۴ سال به طول می انجامد و برای ساخت این واحدهای صنعتی در مجموع ۱۵۲۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری ثابت نیاز است، همچنین این پروژه به ۴۳۵ میلیارد ریال سرمایه در گردش نیازمند است تا طی ۴ سال آینده راه اندازی شود.

به گفته عقلایی به احتمال زیاد واحدهای صنعتی که خوراک آنها پلی اتیلن سنگین است زیرمجموعه پلیمر کرمانشاه، دهدشت و لرستان و واحدهایی که خوراک آنها پلی اتیلن سبک است، زیر مجموعه اندیمشک ساخته خواهند شد. همچنین واحدهای صنعتی که خوراک آنها پلی اتیلن سبک خطی است، زیرمجموعه مهاباد و کازرون خواهند بود. البته پتروشیمی بروجن نیز برای ساخت این واحدها تقاضایی ارسال کرده است.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار