کد خبر 11177

80873863-5059409
پتروتحلیل- شرکت هلدینگ خلیج فارس با انتشار گزارش پیش بینی سود خود تعدیلی ۵۳درصدی را اعلام کرده است.
در گزارش هلدینگ خلیج فارس سود هر سهم به اتکا به فعالیت بالای شرکتهای زیر مجموعه از ۹۲۱ریال به هزار و ۴۰۶ریال افزایش یافته است.شرکت هلدینگ خلیج فارس همچنین سود تلفیق گروه را از هزار و ۸۲ریال به هزار و ۶۰۴ریال افزایش داده است.در گزارش هلدینگ خلیج فارس مهمترین نکته در شرایط کنونی تعدیل سود شرکت برزویه است سود هر سهم این شرکت در پیش بینی جدید شرکت ۲هزار و ۶۴۱ریال با پیش بینی تقسیم ۲هزار و ۳۰۰ریالی اعلام شده است.این گزارش از آن جهت اهمیت دارد که ۱۷درصد سهام پتروشیمی بروزیه متعلق به تاپیکو و ۶٫۴۵درصد آن در پرتفوی صندوق بازنشستگی قرار دارد.تاپیکو سود هر سهم برزویه را ۶۰۵ریال با تقسیم ۵۵۱ریال دیده است که با تعدیل کنونی این شرکت ۸۹٫۱میلیارد تومان به سود تاپیکو اضافه می شود که تعدیل ۳۰٫۷ریالی را برای این شرکت به همراه دارد.صندوق بازنشستگی نیز از این محل سودی ۳۳٫۸میلیارد تومانی را خواهد داشت که به ازای هر سهم ۴۷ریال افزایش را تجربه خواهد کرد.
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار