کد خبر : 9906

پژوهشگران شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی موفق به کسب دانش فنی تولید کاتالسیت راکتور اکسو الکل در مقیاس آزمایشگاهی شدند. همگام با روند پرشتاب خود کفائی در تولید کاتالیست های مورد نیاز در صنعت پتروشیمی، پژوهشگران شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز اراک موفق به کسب دانش فنی تولید کاتالسیت راکتور اکسو الکل در مقیاس آزمایشگاهی شدند. این کاتالیست از گروه کاتالیست های هموژن است که در تبدیل پروپیلن به بوتیرآلدهید نقش اساسی داشته و در واحد صنعتی تولید دواتیل هگزانول (از جمله در مجتمع پتروشیمی شازند با ظرفیت ۵۵ هزار تن در سال )از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دانش تولید کاتالیست فوق در انحصار چند کشور معدود بوده که بدین ترتیب دانش تولید این کاتالیست بومی سازی شده و قابلیت تولید در مقیاس موردنیاز صنعت نیز در این شرکت وجود دارد.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار