کد خبر 8299

جمعی از اعضا و دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با مهندس شعری مقدم، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی دیدار و گفتگو کردند. به گزارش نیپنا، در این دیدار اعضای انجمن صنفی پیشنهادهای خود را در زمینه قیمت خوراک، ارتباط بین مجتمع ها و توسعه صنایع تکمیلی مطرح کردند. مهندس پیوندی معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم درخصوص برنامه های شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای تعیین قیمت خوراک و مشوق های ویژه سرمایه گذاری بخش خصوصی در این صنعت توضیحاتی ارائه کرد. در این نشست با پیشنهاد مهندس شعری مقدم قرار شد با تشکیل کمیته های کارشناسی تخصصی جزئیات دیدگاه ها درباره پیشنهادها و موارد مطرح شده بررسی و مشخص و در جلسه آینده درباره آنها تصمیم گیری شود. همچنین مقرر شد درباره موضوع واگذاری سهام دو تولیدکننده یوتیلیتی در مناطق ماهشهر و عسلویه کمیته تخصصی تشکیل شود و نتیجه را برای تصمیم گیری به اعضای جلسه انتقال دهد.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار