کد خبر : 8064

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حکمی حسین شهریاری را به عنوان مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب کرد. در حکم مهندس شعری مقدم آمده است: با توجه به سوابق و تجربیات مفید و ارزشمند، جنابعالی را به عنوان مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب می کنم. مهندس حسین شهریاری پیش از این به عنوان مدیرعامل پتروشیمی فجر مشغول فعالیت بود.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار