کد خبر 7948

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با صدور احکام جداگانه، مدیران جدید برنامه ریزی و اداری و آموزش این شرکت را منصوب کرد. به گزارش شانا مصطفی کشکولی روز یکشنبه ( ٢٩ مهر) یدا ... کریمی را که پیش از این مدیریت اداری و آموزش شرکت پخش فرآورده های نفتی را به عهده داشت،به عنوان مشاور خود برگزید.

برپایه این گزارش سیداسد ا... احمدی نژاد نیز با حکم کشکولی جانشین کریمی شد و مدیریت برنامه ریزی شرکت ملی پخش را برعهده گرفت. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران همچنین با صدور حکم دیگری، اداره و راهبری بخش اداری و آموزش این شرکت را به اسماعیل کاوه سپرد.
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار