کد خبر 7880

مدیرعامل پتروشیمی بندر امام گفت: این مجتمع پتروشیمی هیچ گونه تخلیه اضطراری مواد نداشته و عامل مرگ ماهیان در خورموسی چیز دیگری است. مدیرعامل پتروشیمی بندر امام در گفت و گو با شانا اظهار کرد: این مجتمع پتروشیمی با رعایت تمام قوانین زیست محیطی درحال فعالیت است و هیچ گونه نقشی در مرگ ماهیان منطقه نداشته است.

مهندس رضا امیری افزود: پتروشیمی بندر امام دارای حوضچه تخلیه اضطراری است و اظهارات متولیان امر در سازمان محیط زسیت مبنی بر این که این مجتمع پتروشیمی مجهز به حوضچه تخلیه اضطراری مواد سمی نیست به هیچ عنوان درست نیست.

وی ادامه داد: فرافکنی و عدم رعایت مسئولیت اجتماعی نمی تواند راهگشا باشد و پتروشیمی بندر امام آماده هرگونه همکاری با مراجع قضائی برای شفاف شدن کامل این حادثه است.

امیری افزود: از این منظر لازم است دوستان حفاظت محیط زیست در بیان مواردی از این دست از منظر علمی دقت بیشتری کنند و پس از بررسی های دقیق کارشناسی نسبت به اعلام عمومی اقدام کنند تا زمینه تشویش اذهان عمومی پیش نیاید. مدیرعامل پتروشیمی بندرامام با تاکید بر این که نشت جزیی استایرن نمی تواند عامل مرگ ماهیان خورموسی بوده باشد، گفت: حفظ محیط زیست در فرآیندهای تولیدی از اولویت های صنعت پتروشیمی است.

چندی پیش مدیرعامل پتروشیمی بندرامام اظهار کرد: بررسی ها و آزمایش های کارشناسی نشان داده که نشت استایرن پتروشیمی بندرامام عامل مرگ ماهیان خورموسی نبوده است و سازمان حفاظت محیط زیست باید عامل اصلی را مشخص کند. مهندس رضا امیری افزوده بود: براساس استاندارد، وقتی استایرن به میزان ٢۶۵٠ میلی گرم در هر کیلوگرم برسد می تواند عامل مرگ موجودات زنده و آبزیان شود اما میزان استایرنی که وارد دریا شده است، زیر ۵٠ میلی گرم در هر کیلوگرم است و این مقدار اصلا نمی تواند عامل مرگ موجودات زنده و آبزیان شود. امیری گفته بود: بررسی های ما نشان می دهد که مرگ و میر ماهیان قبل از نشت استایرن روی داده است که لازم است این موضوع هم توسط سازمان حفاظت محیط زیست بررسی شود. وی نحوه نشت استایرن را شرح داده و اظهار کرده بود: پتروشیمی بندرامام استایرن را برای مصرف داخلی با تانکر از پتروشیمی پارس وارد می کند و در روز حادثه در محل ورودی تانکرها به مجتمع، مشخص می شود که یک تانکر نشتی جزئی دارد که با حضور HSE در محل این تانکر خارج از نوبت به محل تخلیه منتقل می شود و محتویات آن سریعا به مخزن تخلیه می شود، این فرایند حدود یک ساعت و نیم طول می کشد که در این مدت حدود ۵٠ لیتر استایرن در محیط تخلیه شده است.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار