کد خبر : 7184

همزمان با خود کفائی در تولید کاتالیست های مورد نیاز در صنعت پتروشیمی ، ٨٠٠ کیلوگرم کاتالیست تولید MEK در پژوهش و فناوری مرکز اراک ساخته شد. به گزارش شانا کاتالیست ساخته شده در ساخت متیل اتیل کتون (MEK) با فرآیند دهیدروژناسیون ٢-بوتانول استفاده می شود. بیش از نیمی از MEK تولیدی در جهان بهعنوان حلال پوششهای سطحی بکار برده می شود و حجم قابل توجهی از آن در تولید چسب، نوار مغناطیسی، جوهر چاپ، استخراج با حلال، مایع تمیزکننده، عامل موم زدا و رنگ نیز استفاده می شود. این گزارش می افزاید: میزان مصرف MEK در کشور ؛ بیش از ٢٠ هزار تن در سال است که در مقطع فعلی میزان ۵٠٠٠ تن در سال در داخل کشور تولید می شود و این میزان نیاز به ٢,٢ تن در سال کاتالیست دارد و به زودی میزان تولید MEK در کشور به ١۵٠٠٠ تن در سال خواهد رسید . با افزایش تولید ام.یی.کی ، میزان کاتالیست مورد نیاز به ۶,۶ تن بالغ خواهد شد که از طریق دانش فنی فوق قابل تامین می باشد. بر پایه این گزارش در این خصوص بر اساس دانش فنی کسب شده در مقیاس بنچ توسط گروه کاتالیست مرکز تهران ؛ بزرگ سازی مقیاس طراحی صورت گرفته و اجرای این دانش فنی در مقیاس نیمه صنعتی در مرکز اراک انجام شد و خوشبختانه میزان ٨٠٠ کیلوگرم کاتالیست تولید MEK ؛ تولید شده و پس از فرآورش و شکل دهی؛ بسته بندی و به متقاضی تحویل شد.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار