کد خبر : 7133

درجریان معاملات امروز بورس انرژی در دو تابلوی مشتقه و فیزیکی ارزش معاملات به ۱۱۰ میلیارد ریال رسید و رکورد بی سابقه ای از زمان حیات چهارمین بورس انرژی ثبت شد.

امروز در جریان معاملات بازار فیزیکی ۳ هزار و ۴۰۰ تن آیزوریسایکل پالایش نفت اصفهان به قیمت پایه هر کیلوگرم ۲۱ هزار و ۶۶۰ ریال به ارزش ۷۳ میلیارد و ۶۴۴ میلیون ریال داد و ستد شده است. ۳۰۰ هزار لیتر حلال ۴۰۰ پالایش نفت اصفهان امروز در رینگ داخلی به قیمت پایه هر کیلوگرم ۱۸ هزار و ۲۰۳ ریال به ارزش ۵ میلیارد و ۴۶۰ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال معامله شده است.

۲۷۰ هزار لیتر حلال ۴۰۲ پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی به قیمت پایه هر کیلوگرم ۱۸ هزار و ۷۳۰ ریال به ارزش ۵ میلیارد و ۵۷ میلیون ۱۰۰ هزار ریال داد و ستد شده است. ۱۶۸ هزار لیتر حلال ۴۰۶ به قیمت پایه هر کیلوگرم ۱۸ هزار و ۳۰۶ ریال به ارزش ۳ میلیارد و ۳۰ میلیون و ۴۸ هزار ریال انجام شده است. مجموع ارزش بازار فیزیکی در رینگ داخلی بورس انرژی امروز به رقم ۸۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون ریال و ۴۸ هزار ریال رسیده است. در معاملات بازار مشتقه، ۲ هزار و ۲۱۶ قرارداد سلف موازی استاندارد برق به ارزش ۱۸ میلیارد و ۴۸۱ میلیون ریال معامله شده است. بدین ترتیب طی یک روز کاری مجموع ارزش معاملات برق در دو بازار مشتقه و فیزیکی به رقم ۱۱۰ میلیارد ریال بالغ شده است که این رقم از زمان تأسیس بورس انرژی در ۱۹ اسفند ۹۱ بی سابقه بوده است.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار