کد خبر 6507

ShowImage

معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جمع مدیران عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی گفت: در سالهای گذشته صنعت پتروشیمی با سه چالش جدی روبرو شد که روند توسعه آن را تا حدی تحت شعاع قرار داد. مهندس پیوندی چالش نخست را نحوه خصوصی سازی دانست و افزود: ما معتقد بودیم باید مجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به صورت یک مجموعه وارد بورس شود تا هم برند جهانی NPC حفظ شود و هم توسعه این صنعت ادامه یابد. وی روند واگذاری به شکل کنونی را پاره پاره کردن این صنعت و فروش تجهیزات و توقف توسعه این صنعت دانست و افزود: نتیجه این نوع واگذاری و فروش پتروشیمی به خریداران غیرحرفه ای، تعطیلی پتروشیمی اصفهان است. پیوندی دومین چالش پیش روی این صنعت را نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها دانست و افزود: با اجرای هدفمندی خوراک پتروشیمی گران شد در حالی که تفاوت اساسی بین گاز مصرفی در پتروشیمی به عنوان خوراک و گاز مصرفی در سایر صنایع به عنوان سوخت وجود دارد. وی همچنین با اشاره به شرایط موجود کشور و صنعت پتروشیمی گفت: بحث شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صنعت پتروشیمی کشور جداست و ما باید امروز و با خصوصی سازی انجام شده سعی کنیم صنعت پتروشیمی کشور را به جایگاه اصلی خود برگردانیم. معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ظرفیت کشور را در توسعه صنعت پتروشیمی در دنیا بی نظیر دانست و افزود: امروز ما در مجموع ذخایر نفت و گاز در جهان مقام اول را داریم علاوه بر اینکه دارای مرزهای وسیع آبی، بازارهای بزرگ مصرف و... هستیم. وی بر اهمیت تحقق حماسه اقتصادی در صنعت پتروشیمی تاکید کرد و افزود : باید کاری کنیم که مانند گذشته شور و علاقه به کار و توسعه به این صنعت برگردد. پیوندی بر ثبات یا کاهش قیمت خوراک تاکید کرد و افزود: پتروشیمی فقط ۵ درصد از هیدروکربور مصرف می کند اما در مقابل ۴۰ درصد صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده است. وی این صنعت را موتور محرک اقتصاد کشور و پیش برنده ده ها صنعت و خدمات جانبی دانست و گفت: ما دو پیشنهاد برای زمینه سازی حضور بخش خصوصی در سرمایه گذاری در طرح های پتروشیمی داریم. پیوندی در تشریح این پیشنهادها گفت: راه حل نخست این است که ما ۳۰ درصد در قیمت خوراک تخفیف دهیم اما این تخفیف به صورت ودیعه در اختیار شرکت نفت باقی بماند و درصورتی پرداخت شود که به همین میزان در توسعه پتروشیمی سرمایه گذاری شود، به این ترتیب از محل تخفیف خوراک این صنعت توسعه یافته است و هم کشور بهره مند شده است و هم مجتمع های پتروشیمی هم در مجموع سود می کنند. معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیشنهاد دیگر را تخفیف پلکانی خوراک در ۵ سال نخست کار یک مجتمع پتروشیمی دانست و افزود: به این ترتیب زمینه بازگشت سرمایه سریع تر را در این صنعت را فراهم و سرمایه گذاران علاقه بیشتری برای حضور پیدا می کنند.نگیزه سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار