کد خبر : 5790

طی حکمی از سوی وزیر نفت، آقای رکن الدین جوادی مدیر عامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) به سمت مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران منصوب شد. به گزارش نفت نیوز، آقای جوادی در دوره وزارت ۸ ساله مهندس زنگنه در نفت مدیر عامل شرکت صادرات گاز ایران بود.

در این حکم اشاره شده است که انتصاب مهندس جوادی به این سمت با پیشنهاد اعضای هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و به استناد حکم ذیل ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ١٩/٢/٩١ مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است. مهندس زنگنه همچنین در نامه ای جداگانه خطاب به مهندس احمد قلعه بانی، از زحمات وی در زمان تصدی این سمت تقدیر و تشکر نموده است. وزیر نفت همچنین به استناد حکم ذیل ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ١٩/٢/٩١ مجلس شورای اسلامی و ماده ٢۴ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و همچنین حسب اختیار تفویضی به ایشان در جلسه مورخ ٢٧/۵/٩٢ مجمع عمومی این شرکت، احکام اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران را برای مدت سه سال به شرح زیر صادر نموده است: ١- مهندس رکن الدین جوادی عضو اصلی ٢- دکتر حبیب امین فر عضو اصلی ٣- آقای هرمز قلاوند عضو اصلی ۴- مهندس عبدالمحمد دلپریش عضو اصلی ۵- آقای محسن قمصری عضو اصلی ۶- آقای حمید بورد عضو اصلی ٧- آقای محمود رضا فیروزمند عضو علی البدل ٨- آقای محمد علی عمادی عضو علی البدل ٩- دکتر سید اصغر هندی عضو علی البدل

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار