کد خبر 487

در حالی صادرات مجتمع های پتروشیمی در شش ماهه نخست سال جاری ۶ میلیارد و ۱۲۸ میلیون دلار بوده که خرید خارجی این مجتمع ها در همین مدت ۱۴ میلیون دلار بوده است، اما با این حال بیشتر مجتمع های پتروشیمی در مقابل ورود ارز حاصل از صادراتشان به اتاق مبادلات ارزی مقاومت می کنند.

به گزارش خبرنگار پترو تحلیل، به گفته محتشمی پور، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با توجه به رقم بزرگ صادرات که معادل ۱۴ میلیارد دلار است و هر دلار در اتاق مبادلات و بازار آزاد تفاوتی معادل ۱۲۰۰ تومان دارد، انگیزه زیادی به مجتمع ها می دهد که با ورود ارز به اتاق مبادلات ارزی خودداری کنند، انگیزه ای که ۱۷ هزارمیلیارد دلار ارزش دارد.

از سوی دیگر گر چه مقاومت مجتمع های پتروشیمی اخلاقی نیست، چرا که نیروی انسانی دستمزد ریالی دریافت می کنند، تا کنون هم نیازها و خوراک هم براساس ارز مرجع تامین شده، اما محصول با ارز مبادله ای فروش رفته است. با این حال از دیدگاه بسیاری از کارشناسان منطقی به نظر می رسد.

به گفته وی، اگر به مجتمع های پتروشیمی براساس قیمت بازارهای جهانی خوراک داده شود و محصول هم براساس بازارهای جهانی فروخته شود، مجتمع های پتروشیمی ۳۷ درصد سوده خواهند بود. این در حالی است که اگر قیمت خوراک و محصولات هم براساس ارز مبادله ای محاسبه شود، سود مجتمع های پتروشیمی ۲۱ درصد خواهد بود، سودی که به گمان بسیاری از کارشناسان بازار پتروشیمی کم نیست، اما گویا مجتمع های پتروشیمی عادت کرده اند که سودهایی عظیم به جیب بزنند.

محتشمی پور در ادامه می گوید: از ابتدا نباید به مجتمع های پتروشیمی با دادن تخفیف در قیمت خوراک رانت داده شود و انتظار داشته باشیم که این رانت وارد صنایع پایین دست بشود، در ابتدای چرخه نباید با عنوان حمایت از صنعت به مجتمع ها رانت داد، بلکه مانند کشورهای دیگر باید در انتهای چرخه به مجتمع ها کمک کرد.

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار