کد خبر : 47146

سانسرز: افت بازار معاملات آتی متانول داخلی چین

سانسرز: افت بازار معاملات آتی متانول داخلی چین

پتروتحلیل- بازار متانول آتی بورس کالای ژنگژو در 7 سپتامبر 2023 افت کرد. قرارداد 2401 متانول معاملات آتی کار خود را با قیمت 2582 رنمینبی در هر تن آغاز کرد؛ بیشینه قیمت آن در میزان 2613 رنمینبی در هر تن و کمینه قیمت در میزان 2515 رنمینبی در هر تن برآورد شدند. در پایان روز معاملاتی قیمت‌ها در میزان 2536 رنمینبی در هر تن ایستادند که نشان‌دهنده افت 48 رنمینبی در هر تن یا 1.86 درصد نسبت به روز معاملاتی قبلی بود. حجم معاملاتی در میزان 1736594 واحد، موقعیت آن در میزان 1262233 واحد، و افزایش روزانه آن در میزان 29300 واحد قرار گرفتند.

ارسال نظر