کد خبر : 47142

قیمت های اوره مصر ۵۵ تا ۶۰ دلار در هر تن فوب امروز گران تر شد!

قیمت های اوره مصر ۵۵ تا ۶۰ دلار در هر تن فوب امروز گران تر شد!

پتروتحلیل-اوره آمریکای شمالی هم ۴۰ دلار گران تر شد. قیمت های مصربه ۴۳۰ تا ۴۳۵ دلار در هر تن رسید.

باوجود اینکه بازار اوره به ثبات نسبی رسیده بود، اما به رغم انتظار بازاریان، اعلام تندر خرید هندبه دلیل افزایش حجم فروش اوره در این کشور و همچنین محدودیت صادرات اوره چین و عدم ارائه لایسنس به صادرکنندگان اوره برای حفظ قیمت بازار داخلی توسط چین سبب شد تا امروز بازار اوره روندی افزایشی را در پیش بگیرد و به این ترتیب محموله های ۵ تا ۷هزارتنی اوره مصر امروز با ۵۵ تا ۶۰ دلار افزایش نرخ به فروش رسیدند، حال آنکه هفته گذشته خریداران برای این محموله ها درمحدوده قیمتی ۳۷۰ تا ۳۷۵ دلار در هر تن مردد بودند!

به این ترتیب دوباره بازار اوره شیب گرفته است، اما نرخ اوره به دلیل اینکه هفتگیو پس از برگزاری کمیته نرخ گذاری اوره اعلام می شود در این هفته در محدوده ۳۲۰ دلار در هر تن فوب ابتدای هفته اعلام شده است!

ارسال نظر