کد خبر : 47137

سانسرز: بازار اوره چین به طور موقت به ثبات رسید

تعدادی از شرکت‌ها با ظرفیت روزانه 160 تا 170 هزار تن، مشغول تأمین و نگهداری بوده و به همین جهت عرضه محدود است.

سانسرز: بازار اوره چین به طور موقت به ثبات رسید

پتروتحلیل- بازار اوره داخلی چین در 25 اوت به طور موقت به ثبات رسید.

مرور تحلیلی

قیمت آنتراسیت بالادستی با ثبات قیمتی موقت و حمایت هزینه‌ای نسبی در حدود 1130 رنمینبی در هر تن قرار گرفت.

از زاویه تقاضا: تقاضای کشاورزی تضعیف شد، در حالی که تقاضای صنعتی نسبتاً مناسب بود. بازار شاهد کود دهی پراکنده در بخش کشاورزی بود. نرخ بهره‌برداری واحدهای کود مرکب در حالت متوسط قرار داشت، و میل به خرید اوره نرمال بود. فعالیت شرکت‌های ملامین در حالت میانگین قرار گرفت و عمدتاً خرید آن‌ها بر مبنای تقاضای اساسی بود.

از زاویه عرضه: تعدادی از شرکت‌ها با ظرفیت روزانه 160 تا 170 هزار تن، مشغول تأمین و نگهداری بوده و به همین جهت عرضه محدود است.

دورنمای بازار

اوره در ایام آتی نوسان جزئی نزولی را تجربه خواهد کرد.

ارسال نظر