کد خبر : 47127

افزایش قیمت‌های استایرن مونومر در آسیا

قیمت‌های استایرن مونومر سی‌اف‌آر چین نیز با رشد 5 دلاری در مقیاس روزانه در میزان 1005 تا 1015 دلار در هر تن قرار گرفتند.

افزایش قیمت‌های استایرن مونومر در آسیا

پتروتحلیل-قیمت‌های استایرن مونومر در روز چهارشنبه در آسیا افزایش یافتند.

یکی از منابع صنعت اظهار داشت: «قیمت‌ها به دلیل اوج‌گیری بنزن بالادستی و بهبود جو خرید در منطقه، افزایش یافتند.»

قیمت‌های استایرن مونومر فوب کره در روز چهارشنبه با رشد 5 دلاری نسبت به روز قبل در میزان 1010 تا 1020 دلار در هر تن ارزیابی شدند.

قیمت‌های استایرن مونومر سی‌اف‌آر چین نیز با رشد 5 دلاری در مقیاس روزانه در میزان 1005 تا 1015 دلار در هر تن قرار گرفتند.

در این میان، قیمت‌های بنزن بالادستی در روز چهارشنبه با رشد 5 دلاری نسبت به روز گذشته، در بازه 885 تا 895 دلار در هر تن ایستادند.

ارسال نظر