کد خبر : 47110

سانسرز: بازار اوره اوج گرفت

اوج‌گیری بازار اوره بین‌المللی جو بازار را تقویت کرد. نرخ بهره‌برداری واحدهای کود در حالت میانگین، و میل به خرید اوره در وضعیت نرمال ایستادند.

سانسرز: بازار اوره اوج گرفت

پتروتحلیل- بازار اوره در 19 ژوئیه سیر صعودی به خود گرفت.

مرور تحلیلی

قیمت شرکت Yangquan Anthracite در حدود 920 رنمینبی در هر تن ایستاد؛ قیمت‌ها به ثبات رسیده و حمایت هزینه‌ای در شرایط عادی قرار داشت.

همچنین تقاضا از سوی بخش کشاورزی افزایش یافت، در حالی که تقاضای صنعتی در حالت میانگین قرار گرفت. فصل اوج استفاده از کود در تابستان آغاز شده، و همین امر به افزایش تقاضا در بخش کشاورزی منتج شده است. اوج‌گیری بازار اوره بین‌المللی جو بازار را تقویت کرد. نرخ بهره‌برداری واحدهای کود در حالت میانگین، و میل به خرید اوره در وضعیت نرمال ایستادند. نرخ بهره‌برداری شرکت‌های بشقاب و ملامین در حالت میانگین ایستاد، و عمدتاً تقاضا با تولید همتراز بود.

همچنین در باب عرضه، چندین شرکت با تولید 160 تا 170 هزار تن در روز، بر سر کار بازگشتند.

دورنمای بازار

بازار اوره در ایام آتی شاهد نوسانات و رشد جزئی خواهد بود.

ارسال نظر