کد خبر : 47079

حقیقت بازار از زبان عرضه جدید پلی‌اتیلن جهانی و اختلاف قیمتی چین

ظرفیت مازاد بر تقاضای پلی‌اتیلن سبک در بین سال‌های 2000 تا 2022 در میانگین 2 میلیون تن در سال با نرخ بهره‌برداری 84 درصد ارزیابی شد.

حقیقت بازار از زبان عرضه جدید پلی‌اتیلن جهانی و اختلاف قیمتی چین

75455D75-D2C7-48E7-8B07-6689262BAD76

پتروتحلیل-به نظر می‌رسد بدون توجه به این که تقاضا تا چه میزان می‌تواند قوی‌تر باشد، مازاد عرضه پلی‌اتیلن جهانی در زمان اندازه‌گیری ظرفیت در برابر تقاضا، در سال 2023 در محدوده رکورد خود باقی خواهد ماند:

• بر اساس پایگاه داده عرضه و تقاضای آیسیس برای سال‌های 2000 تا 2022، میانگین سالانه ظرفیت مازاد بر تقاضای پلی‌اتیلن سنگین در میزان 4 میلیون تن ارزیابی می‌شود. بر اساس پیش‌بینی‌ها، ظرفیت مازاد بر تقاضای این محصول در سال 2023 به 12 میلیون تن خواهد رسید. همچنین پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره‌برداری جهانی از میانگین سالانه 84 درصد در بین سال‌های 2000 تا 2021 به 81 درصد در سال 2023 افت کند.
• ظرفیت مازاد بر تقاضای پلی‌اتیلن سبک در بین سال‌های 2000 تا 2022 در میانگین 2 میلیون تن در سال با نرخ بهره‌برداری 84 درصد ارزیابی شد. پیش‌بینی می‌شود ظرفیت مازاد بر تقاضای سال جاری با نرخ بهره‌برداری 79 درصد به 4 میلیون تن برسد.
• ظرفیت مازاد بر تقاضای پلی‌اتیلن سبک خطی در بین سال‌های 2000 تا 2022 با نرخ بهره‌برداری 85 درصد در میزان 4 میلیون تن بود. ظرفیت مازاد سال جاری با نرخ بهره‌برداری 79 درصد به 10 میلیون تن خواهد رسید.
 
آمار حقیقی 2000 تا 2022 و پیش‌بینی 2023 تا 2025
• پیش‌بینی می‌شود ظرفیت جهانی مازاد بر تقاضا در سال‌های 2022 تا 2025 به 24 میلیون تن در سال رسیده، و در سال جاری به 26 میلیون تن در سال برسد
• پیش‌بینی می‌شود نرخ‌های بهره‌برداری در سال‌های 2022 تا 2025 در میانگین 81 درصد قرار گیرد
• این میزان با مازاد ظرفیت بر تقاضای سالانه 10 میلیون تنی و نرخ بهره‌برداری 85 درصدی در بین سال‌های 2000 تا 2021 مقایسه می‌شود.
اگر قرار باشد اقتصاد چین پس از پایان محدودیت‌های کووید صفر بازگشتی قوی داشته باشد، تقاضا می‌تواند در بخش بالایی غافلگیرکننده باشد.

اما همان طور که نمودار پایین نشان می‌دهد، نرخ خودکفایی چین با سرعت در حال رشد است. این برآوردها از ظرفیت، در قالب درصد تقاضا بر اساس میانگین رشد تقاضای پلی‌اتیلن چین است که از منفی 1 درصد در سال گذشته به مثبت 4 درصد در سال جاری بازخواهد گشت. مشخصاً دیرکرد غیرمنتظره آغاز به کار واحدها در نظر گرفته نشده است.

آمار حقیقی 2014 تا 2022 و پیش‌بینی‌های 2023

قرار است ظرفیت پلی‌اتیلن سنگین چین در سال 2023 به دنبال رشد 21 درصدی در 2022، به میزان 13 درصد افزایش یابد. ظرفیت پلی‌اتیلن سبک خطی به دنبال رشد 11 درصدی در سال گذشته، 5 درصد در سال جاری رشد خواهد کرد. همچنین ظرفیت پلی‌اتیلن سبک پس از افزایش 7 درصدی در 2022، 3 درصد در سال جاری بیشتر خواهد شد.

فصل تعطیلی‌های گسترده در آسیا و غرب آسیا تمایز قابل توجهی ایجاد نخواهد کرد

گمان کردم ذکر این نکته مهم باشد که همزمان با تعطیلی‌های گسترده از ژانویه تا مارس، 3.7 میلیون تن در سال از ظرفیت‌های آسیا و غرب آسیا شامل پلی‌اتیلن سنگین و پلی‌اتیلن سبک خطی برای سه ماه تعطیل خواهند بود.

همان طور که پیش‌بینی کرده بودم، با توجه به شرایط ضعیف‌ بازار، سه ماهه اول سال جاری با عملیات‌های تأمین و نگهداری سنگین‌تری نسبت به معمول همراه شده است. بر اساس داده‌های موثق، تعطیلی‌های برنامه‌ریزی شده در آسیا و غرب آسیا برای سال آتی به سال 2023 انتقال داده شده‌اند. البته این امری منطقی است، زیرا تولیدکنندگان پلی‌اتیلن جهان به دنبال تطبیق دادن میزان تولیدات با تقاضا هستند.

اما زمانی که به بهره‌برداری از واحدهای جدید در سال 2023 و 2024 می‌رسیم، این امر تفاوت خاصی ایجاد نمی‌کند. شاید عملیات بر روی واحدها برای چند ماه به تعویق بیافتد، اما به دلیل این که بسیاری از واحدها تکمیل شده یا تقریباً تکمیل شده‌اند، راه‌اندازی باید صورت گیرد.

ببخشید اگر این امر واضح به نظر می‌رسد، اما فکر کردم شرح موارد بالا مهم باشد، همان طور که اعتماد به بهبود پسا کووید صفر چین در حال افزایش است. همچنین احتمالاً تورم در غرب به اوج خود رسیده باشد.

و همچنین صحبت‌هایی در رابطه با احتمال محدودیت موقت بازار‌های پلی‌اتیلن همزمان با تعطیلی سه ماهه اول مطرح می‌باشد.

حتی اگر رشد تقاضای پلی‌اتیلن چین در سال 2023 در میزان 8 درصدی (فکر می‌کنم که رشد حدودی 2 درصدی محتمل‌تر است) و رشد تقاضا در غرب بالاتر از پیش‌بینی‌های آیسیس باشد، همچنان بازار با ظرفیت مازاد عظیمی مواجه خواهد بود.

همان طور که اشاره کردم، تولیدات همیشه باید با تقاضا تطبیق یابند، بنا بر این فصل تعطیلی سه ماهه اول در جریان است.

اما همزمان با بهره‌برداری از ظرفیت‌های فزاینده جدید، حتی کاهش نرخ‌های بهره‌برداری جهانی در سال 2023 به کمترین میزان‌های آن در چند دهه گذشته - که ما در حال پیش‌بینی آن هستیم - هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. نرخ‌های بهره‌برداری اندک برای ظرفیت‌های اسمی بزرگ مشاهده نشده‌ای اعمال خواهند شد.

اما نکته این‌جاست که:

• آیسیس در مارس 2022 پیش‌بینی کرد که رشد تقاضای پلی‌اتیلن چین در سال‌های 2022 تا 2025 علاوه بر رشد 8 درصدی خود سال، در میانگین 5 درصد در هر سال خواهد بود
• اما در عوض، رشد تقاضا در 2022 در میزان منفی 1 درصد قرار گرفت، و پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال‌های 2022 تا 2025 در میانگین 3 درصد در هر سال بایستد
• آخرین پیش‌بینی‌های ما برای تقاضای انباشتی پلی‌اتیلن چینی در سال‌های 2022 تا 2025 که در ژانویه سال جاری صورت گرفت، 14 میلیون تن کمتر از پیش‌بینی ما در مارس گذشته می‌باشد

داده‌های اختلاف قیمتی بیش از پیش بر حدود مازاد عرضه تاکید دارند

• میانگین اختلاف قیمتی ماهانه پلی‌اتیلن سنگین از نوامبر 1992 تا دسامبر 2021 در میزان 487 دلار در هر تن
• میانگین پلی‌اتیلن سبک و پلی‌اتیلن سبک خطی به ترتیب در میزان 595 دلار و 514 دلار در هر تن 
• میانگین اختلاف قیمتی ماهانه پلی‌اتیلن سنگین از ژانویه 2022 تا ژانویه 2023 در میزان 211 دلار در هر تن
• میانگین پلی‌اتیلن سبک و پلی‌اتیلن سبک خطی به ترتیب در میزان 474 و 269 دلار در هر تن
• اختلاف قیمتی در ژانویه سال جاری در مقایسه با دسامبر گذشته افت کرد.

اختلاف قیمتی ماهانه پلی‌اتیلن سنگین چین با نفتا ژاپن از نوامبر 1992 تا دسامبر 2021 در میانگین 487 دلار در هر تن قرار گرفت. میانگین اختلاف قیمتی پلی‌اتیلن سبک و پلی‌اتیلن سبک خطی به ترتیب در میزان 595 دلار در هر تن و 514 دلار در هر تن ایستادند.

میانگین اختلاف قیمتی ماهانه از ژانویه 2022 تا ژانویه 2023 برای پلی‌اتیلن سنگین، پلی‌اتیلن سبک و پلی‌اتیلن سبک خطی به ترتیب در میزان 211 دلار در هر تن، 474 دلار در هر تن و 269 دلار در هر تن قرار گرفت. اختلاف قیمتی در ژانویه سال جاری در مقایسه با دسامبر 2022 کاهش یافت.

تا زمانی که سطوح بهبود به میانگین‌های بلندمدت خود نزدیک‌تر نشوند، هیچ بهبود کاملی صورت نخواهد گرفت. تا زمانی که اختلاف قیمتی در همین محدوده باقی بماند، در حاشیه سود‌ها و سودبخشی ضعیف شرکت‌ها منعکس خواهد شد. ختم کلام. جریان صنعت به این صورت است.

ارسال نظر