کد خبر : 47040

رکورد تولید و درآمد در پتروشیمی شیراز ثبت شد

در 9 ماهه امسال حدود 42 هزار تن کود مایع ازته به مقاصد خارج از کشور صادر شده که افزایش 5 برابری نسبت به دوره مشابه قبل داشته است.

رکورد تولید و درآمد در پتروشیمی شیراز ثبت شد

پتروتحلیل-پتروشیمی شیراز به رکورد تولید از سال 97 تاکنون در 9 ماهه امسال دست یافت. 

دومین اوره ساز بزرگ ایران در 9 ماهه امسال 2 میلیون و 774 هزار تن محصول تولید کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش 13 درصدی داشته است.

به این ترتیب این مجتمع توانسته است در 9 ماهه امسال حدود 622 هزارتن محصول در بازارهای داخلی و 913 هزار تن محصول نیز در بازارهای صادراتی به فروش برساند و درآمدی معادل 183 هزار میلیارد ریال را کسب کند که نسبت به دوره مشابه قبل افزایش 108 درصدی در مبالغ حاصل از فروش و افزایش 15 درصدی در مقدار فروش را تجربه کرده و به این ترتیب رکورد جدیدی را به دست آورده است. 

پتروشیمی شیراز همچنین توانسته است، صادرات آمونیاک و آرگون در دوره جاری را با موفقیت انجام دهد. همچنین در 9 ماهه امسال حدود 42 هزار تن کود مایع ازته به مقاصد خارج از کشور صادر شده که افزایش 5 برابری نسبت به دوره مشابه قبل داشته است.

دستاوردهای مهم پتروشیمی شیراز علی رغم تمامی محدودیت های داخلی و خارجی و در مدار تولید قرارگرفتن شرکتهای جدید تولید کننده اوره به جرگه رقیبان، در حالی رقم خورده است که بازار اوره به عنوان یک محصول استراتژیک و مهم ترین محصول تولیدی این شرکت تقاضای پرفراز و نشیبی را در یکسال گذشته در بازارهای مقاصد صادراتی تجربه کرده است.

در همین حال نقطه قوت حائز اهمیت شرکت پتروشیمی شیراز در رقابت با سایر شرکت های همگروه و هم صنعت، تولید 7 نوع محصول از جمله محصولات انحصاری از قبیل نیترات آمونیوم و کود مایع ازته است که محصول کود مایع ازته در منطقه خلیج فارس بصورت انحصاری در اختیار این شرکت است.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار