کد خبر : 46914

قیمت اوره پتروشیمی های ایرانی برای بازار ترکیه به 590 دلار رسید

قیمت اوره پتروشیمی های ایرانی برای بازار ترکیه به 590 دلار رسید

پتروتحلیل-قیمت اوره پتروشیمی های شیراز، پردیس و کرمانشاه در هفته جاری با افزایش در محدوده 590 دلار در هر تن فوب برای ترکیه توسط هلدینگ پارسیان اعلام شده است.

هفته گذشته قیمت این شرکتها در محدوده 620 دلار در هر تن فوب برای اروپا و 580 دلار در هر تن برای بازارهای دیگر گزارش شده بود.

همچنین قیمت اوره ایران توسط نشریه آرگوس در هفته گذشته با افزایش در محدوده 585 تا 600 دلار در هر تن فوب و اوره چین هم 580 تا 610 دلار در هر تن فوب گزارش شده است. اوره مصر ( غیراروپا) در محدوده 780 تا 900 دلار در هر تن فوب و برزیل هم 640 تا 650 دلار در هر تن فوب اعلام شده است.

در هفته گذشته معامله 30 هزارتن اوره در روز چهارشنبه توسط یک تولیدکننده با قیمت 600 دلار در هر تن فوب برای نیمه اول اکتبر گزارش شده است، اما مقصد این محموله تایید نشده است.

همچنین معامله 22 هزارتن اوره در روز سه شنبه هفته گذشته با قیمت 645 دلار در هر تن فوب برای نیمه اول اکتبر و به مقصد ایتالیا گزارش شده است. 

در هفته قبل پتروشیمی شیراز به دلیل تعهدات قبلی و پوشش تناژ آبان ماه، آفری نداشت.

تندر پتروشیمی لردگان هم در 17 سپتامبر برای فروش 40 هزار تن اوره و برای بارگیری در 20 تا 30 سپتامبر بسته شد.تولیدکننده پیشنهاداتی را با قیمت های ثابت یا فرمول درخواست کرده و به نظر می رسد حدود 595 دلار در هر تن را هدف قرار داده است.

ارسال نظر