کد خبر : 46900

هفته گذشته درخواست های خرید اوره در محدوده قیمتی 560 دلار در هر تن فوب برای ترکیه قرار داشته است

پتروتحلیل- قیمت اوره پتروشیمی های شیراز، پردیس و کرمانشاه در هفته جاری با افزایش در محدوده 620 دلار در هر تن فوب برای اروپا و 580 دلار در هر تن فوب برای ترکیه توسط هلدینگ پارسیان اعلام شده است.

هفته گذشته قیمت این شرکتها در محدوده 590 دلار در هر تن فوب برای اروپا و 560 دلار در هر تن برای بازارهای دیگر گزارش شده بود.

همچنین قیمت اوره اوره ایران توسط نشریه آرگوس در هفته گذشته در محدوده 552 تا 590 دلار در هر تن فوب و اوره چین هم 600 تا 610 دلار در هر تن فوب گزارش شده است. اوره مصر ( غیراروپا) در محدوده 750 تا 770 دلار در هر تن فوب و برزیل هم 630 تا 650 دلار در هر تن فوب اعلام شده است.

در هفته قبل پتروشیمی شیراز به دلیل پر بودن درخواست های فروش قبلی، آفری نداشت. همچنین 30 هزارتن اوره با رقم 590 دلار در هر تن فوب برای اروپا و 60 هزارتن هم برای برزیل با قیمت 565 دلار در هر تن فوب تنظیم شده که هر دو معامله برای سپتامبر بوده است.

همچنین چندین درخواست برای محموله های اوره با قیمت 560 دلار در هر تن فوب برای تحویل به ترکیه وجود داشته است.

تندر پتروشیمی لردگان هم برای فروش در سپتامبر بسته شد؛ بیشترین رقم پیشنهاد شده در قیمت پایین 550 دلار در هر تن فوب در مقابل رقم پیشنهادی فروشنده با رقم 570 دلار در هر تن فوب قرار داشته است.

پتروشیمی خراسان هم آفر خود را به قیمت 600 دلار در هر تن فوب برای 40 هزارتن افزایش داده است.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار