کد خبر : 46825

رویه‌های کاهشی اخیر قادر به افزایش تقاضای بازارهای پلی‌پروپیلن و پلی‌اتیلن مصر نبود

قیمت‌های هموپلیمر پلی‌پروپیلن رافیا و تزریقی، و هموپلیمر پلی‌پروپیلن فیلم و فیبر چینی نیز به ترتیب در میزان 1300 تا 1350 دلار و 1380 تا 1400 دلار در هر تن ایستادند. با تعرفه گمرکی 5 درصدی، قیمت‌های چینی نیز تقریباً با قیمت‌های سعودی برابر هستند.

رویه‌های کاهشی اخیر قادر به افزایش تقاضای بازارهای پلی‌پروپیلن و پلی‌اتیلن مصر نبود

پتروتحلیل-اگرچه عرضه‌کنندگان منطقه‌ای قیمت‌های ژوئیه خود را با کاهش قیمت قابل توجهی اعلام کردند، اکثر خریداران مصری با انتظار افت بیش از پیش قیمت‌ها، این شرایط را نادیده گرفته و خریدهای خود را تنها براساس نیازهای اساسی ادامه دادند. بگفته معامله‌کنندگان، بی‌ثباتی کلی موجب رکود بازار در ژوئیه شده است.

تولیدکننده بزرگ سعودی با مقاومت سختی از سوی خریداران مواجه شد

یکی از تولیدکنندگان بزرگ سعودی قیمت‌های هموپلیمر پلی‌پروپیلن خود را 110 تا 120 دلار در هر تن کاهش داد، در حالی که افت قیمت 180 تا 200 دلاری را بر روی همبسپار دسته‌‌ای پلی‌پروپیلن، و کوپلیمر رندوم پلی‌پروپیلن خود در مقیاس ماهانه اعمال کرد. قیمت‌های فیلم پلی‌اتیلن سبک تولیدکننده در مقایسه با ژوئن شاهد افت 30 تا 50 دلار بود، در حالی که قیمت‌های فیلم پلی‌اتیلن سبک خطی و پلی‌اتیلن سنگین او با کاهش قیمت 80 تا 150 دلاری در مقیاس ماهانه، افت سنگین‌تری را تجربه کردند.

آخرین میزان‌های قیمتی برای فیلم پلی‌اتیلن سنگین و فیلم پلی‌اتیلن سبک خطی کلاس c4 تولیدکننده در میزان 1490 تا 1510 دلار، پلی‌اتیلن سنگین تزریقی و قالب بادی در میزان 1530 تا 1540 دلار، فیلم پلی‌اتیلن سبک در میزان 1770 تا 1780 دلار، پلی‌پروپیلن رافیا و تزریقی در میزان 1430 تا 1440 دلار، پلی‌پروپیلن فیبر و فیلم در میزان 1490 تا 1500 دلار، همبسپار دسته‌‌ای پلی‌پروپیلن تزریقی در میزان 1540 تا 1550 دلار، و کوپلیمر رندوم پلی‌پروپیلن تزریقی در میزان 1610 تا 1620 دلار در هر تن (همگی سی‌آی‌اف اسکندریه، پرداخت 90 روزه) قرار گرفتند.

قیمت‌های تولیدکننده یک هفته قبل از عید قربان اعلام شده، و با تقاضای کاهشی مواجه شدند. علیرغم کاهش قیمت قابل توجه، این سطوح قیمتی همزمان با تردیدها در رابطه با دورنمای کلی بازار برای معامله‌کنندگان بالا بود.

یکی از تبدیل‌کنندگان گفت، خریداران در حال مذاکره با تولیدکننده بوده و تلاش می‌کردند با اشاره به عدم مقبولیت این قیمت‌ها توسط عمده فعالان بازار، قیمت‌ها را کاهش دهند.

دورنمای نامشخص خریدها را وابسته به نیازهای اساسی نگاه می‌دارد

یکی دیگر از تولیدکنندگان غرب آسیایی قیمت گریدهای پلی‌اتیلن سبک و پلی‌اتیلن سنگین خود را در مقایسه با ماه گذشته 90 تا 100 دلار در هر تن کاهش داد، و در این بین کاهش قیمت ناچیز 20 دلاری را بر فیلم پلی‌اتیلن سبک خطی کلاس c4 اعمال کرد. قیمت‌های تولیدکننده برای گریدهای پلی‌اتیلن سنگین، فیلم پلی‌اتیلن سبک خطی کلاس c4 و فیلم پلی‌اتیلن سبک به ترتیب در میزان 1520 تا 1530 دلار، 1490 تا 1500 دلار، و 1710 تا 1720 دلار در هر تن قرار گرفت.

یکی از تاجران در رابطه با آخرین قیمت‌های این تولیدکننده اشاره داشت که، آن‌ها با ضعف غالب در بازارهای مشتقات جهانی همزمان با بادهای مخالف اقتصاد کلان همسو هستند.

اگرچه، تاجر اضافه کرد که تقاضا عمدتاً اندک بوده و به دنبال اعلام آخرین قیمت‌ها از سوی تولیدکننده، خریداران به ندرت پیشنهادی ارائه می‌کنند. تاجر اشاره داشت: «دورنما ناامیدکننده است، و معامله‌کنندگان بعد از بازگشت از تعطیلات عید انتظار افت بیش از پیش قیمت‌ها را دارند.»

قیمت‌های رقابتی بیشتر برای هموپلیمر پلی‌پروپیلن نمایان شدند

بازار همچنین شاهد قیمت‌های رقابتی بیشتری برای گریدهای هموپلیمر پلی‌پروپیلن بود. یکی دیگر از تولیدکنندگان سعودی با تخفیف 3 درصدی به نسبت قیمت‌های اخیر تولیدکننده بزرگ سعودی قیمت‌های ژوئیه هموپلیمر پلی‌پروپیلن رافیا و تزریقی خود را در میزان 1380 تا 1400 دلار، و قیمت‌های فیلم و فیبر خود را در میزان 1430 تا 1450 دلار در هر تن اعلام کرد.

قیمت‌های هموپلیمر پلی‌پروپیلن رافیا و تزریقی، و هموپلیمر پلی‌پروپیلن فیلم و فیبر چینی نیز به ترتیب در میزان 1300 تا 1350 دلار و 1380 تا 1400 دلار در هر تن ایستادند. با تعرفه گمرکی 5 درصدی، قیمت‌های چینی نیز تقریباً با قیمت‌های سعودی برابر هستند.

ارسال نظر