کد خبر : 46744

پتروتحلیل-در یک قسمت از واحد ،به تعداد 4 مخزن آمونیاک که حجم هر کدام حدود 80 تن گاز آمونیاک می باشد بصورت افقی در کنار هم و در قسمت منفی یک ، از سطح زمین که بصورت حوضچه طراحی شده است قرار گرفته اند.

بالای مخازن سطح شیروانی برای محافظت از نور و باران و... قرار گرفته است.

یکی از مخازن آمونیاک که نیاز به بازدید دوره‌ای داشته است تخلیه می شود.

برای purge کامل مخزن و خروج کامل گاز آمونیاک از مخزن ، از گاز ازت استفاده می کنند.

برای این کار یک تریلی حامل گاز ازت مایع بوسیله لاین 3 اینچ خرطوم شکل به مخزن آمونیاک متصل می گردد. 

بعد از از گذشت چنددقیقه از شارژ مخزن با گاز ازت، مخزن آمونیاک منفجر و از چند نقطه از بدنه ربچر و شروع به آتش گرفتن می‌کند. 

حال علت انفجار و آتش گرفتن مخزن به دو حالت اتفاق افتاده است :

1_ شارژ مقدار زیادی نیتروژن مایع با دمای منفی 170 درجه و تخلیه ناگهانی در فضای مخزن باعت انبساط ناگهانی و انفجار مخزن شده است. 

2_ وجود ناخالصی؟ در گاز نیتروژن و ترکیب آن با گاز آمونیاک به همراه وجود مقادیری روغن در گاز آمونیاک باعث انفجار ناگهانی مخزن آمونیاک شده است. 

بنابراین مخزن خالی آمونیاک منفجر و بدلیل وجود مایعات روغن و... آتش گرفته است. 

آتش از مخزن به تریلی که در فاصله بسیار کمی از مخزن قرار داشته است سرایت کرده و متاسفانه تریلی نیز آتش گرفته و کاملا درآتش می سوزد.

موج انفجار مخزن خالی آمونیاک باعت کنده شدن گیج های فشار، دما و... مخزن آمونیاک کنار آن که حدود 60 تن آمونیاک داشته می رسد و نشتی از محل های اتصال گیج ها و دیگر تجهیزات ابزاردقیقی شروع می‌شود. 

در این آتش سوزی کلیه کابل های برق و ابزاردقیقی سوخته می شود بنابراین مخازن از دیدگاه ابزار دقیقی و فرایندی از کنترل خارج می شوند. 

ضمنا تمامی استراکچر ها دفرمه شده، بنابراین با جدا شدن گیج ها و...   نشتی آمونیاک از این محل ها با فشار زیاد شروع می شود.

متاسفانه در ابتدا بدلیل شدت بالای نشت گاز، تعداد زیادی از پرسنل تعمیرات و بهره برداری که در محل بوده اند دچار گاز زدگی می شوند که به بیمارستان منتقل می گردند.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار