کد خبر : 46733

اوره در سراشیبی قیمت؛

پتروتحلیل-آخرین قیمت اوره «فوب نولا» با کاهش به رقم 470 تا 485 دلار در هر تن رسیده است، به احتمال زیاد کاهش قیمت فوب نولا برروی قیمت اوره برزیل تاثیر خواهد گذاشت. 

پیش بینی می شود قیمت اوره برزیل زیر 600 دلار در هر تن CFR قرار بگیرد. این در حالی است که فصل مصرف اوره کشاورزی در ترکیه و اروپا به پایان رسیده و فعالیت ها در بازار اوره متوقف شده است. برخی منابع می گویند: آخرین کشتی اوره از ایران با قیمت ۴۹۰ دلار در هر تن به صورت فوب و با حجم 50 هزار تن بارگیری شده است.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار