کد خبر : 46493

فاصله قیمتی میان محموله‌های نفت کوره کم‌گوگرد قبل و بعد از 11 ژانویه به 20 دلار در هر تن رسیدند.

پتروتحلیل-بعد از اینکه تخفیفات نفت کوره کم‌گوگرد فجیره در مقایسه با سنگاپور در هفته گذشته در میانگین 20 دلار در هر تن قرار گرفت، در روزهای گذشته مجدداً به سیر نزولی خود بازگشت. 

در طی هفته کریسمس بونکرهای نفت کوره کم‌گوگرد سنگاپور ارزشی بالاتر از بونکرهای فجیره داشتند؛ زیرا عرضه بونکرهای فجیره همزمان با تقاضای مناسب برای سوخت کمتر بوده، اجزای تشکیل‌دهنده مخلوط کمتری در دسترس قرار داشتند و معامله‌کنندگان بیشتری بازار را ترک کرده بودند.

همانطور که یکی از کارگزاران بونکرها اشاره داشت، فشار عرضه در سنگاپور همزمان با پیشنهادات شرکت‌های بزرگ نفتی و خانه‌های تجاری کمتر شده است. عرضه‌کنندگان داخلی تمایل کمتری به کاهش قیمت‌ها داشتند. 

اما براساس شنیده‌ها، تغییرات آب‌وهوایی عملیات‌های بونکرها را به صورت موقت تحت تاثیر قرار داده است. همزمان با محدودیت دسترسی به کشتی‌ها، تحویل محموله‌ها با دیرکردهایی مواجه شده است.

در نتیجه، قیمت‌ها در فجیره شاهد دو ساختار قیمتی متفاوت هستند. فاصله قیمتی میان محموله‌های نفت کوره کم‌گوگرد قبل و بعد از 11 ژانویه به 20 دلار در هر تن رسیدند، و براساس ارزیابی‌های آرگاس در قراردادهای صورت گرفته توسط معامله‌کنندگان منعکس شدند. بالاترین رقم قراردادی، در 4 ژانویه برای تحویل 500 تن نفت کوره کم‌گوگرد برای تحویلدر 11 ژانویه با میزان 635 دلار در هر تن به ثبت رسید، درحالی‌که معامله دیگری برای محموله‌ای 1000 تنی با رقم 614 دلار در هر تن برای تحویل در 14 ژانویه منعقد شد.

براساس داده‌های آرگاس، افزایش عرضه در سنگاپور و محدودیت عرضه در فجیره در مقایسه با میانگین بلند‌مدت، تخفیفات فجیره در برابر سنگاپور را در روزهای گذشته به 2.98 دلار در هر تن رساند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار