کد خبر : 46075

پتروتحلیل-رامین کریمی: جو بازار اتیلن شمال شرق آسیا با محدودیت عرضه و دورنمای ضعیف صنایع پایین دستی نامشخص است.

از آنجایی که محدودیت عرضه میتواند با دورنمای کاهشی بخش های مشخص صنایع پایین دستی به تعادل برسد، انتظار میرود جو بازار اتیلن نقدی شمال شرق آسیا در ماه می نامشخص باشد.

عرضه جهانی بطری بعد از چرخه مصرف در جهت خوراک پلی اتیلن ترفتالات تصفیه شده بسیار محدود است.

عرضه جهانی بطری بعد از چرخه مصرف – خوراک بازار پلی اتیلن ترفتالات تصفیه شده – به خصوص در غرب بسیار محدود است.

قرارداد های بوتان دیول ماه می آسیا از اوج خود عقب نشینی کردند؛ انتظار میرود روند بازار نقدی کاهشی شود.

قرارداد ماه می بوتان دیول آسیا در بازار های داخلی کره جنوبی و تایوان نسبت به ماه آوریل در رقم کمتری بودند، از اوج خود عقب نشینی کردند، و انتظار میرود بازار نقدی در ایام آتی کاهشی شود. 

قیمت های ملامین آسیا به بیشترین میزان خود در 11 سال اخیر رسیدند؛ احتمالا روند ادامه دار نباشد.

اخیرا قیمت های ملامین در بازار صادراتی چین به پشتوانه عرضه محدود و تقاضای سالم از خارج از آسیا، به بیشترین میزان های خود در 11 سال اخیر رسیده اند.

تولید آسیا در ماه آوریل همزمان با افزایش تقاضای خارجی به روند بهبود خود تداوم بخشید

بخش تولید آسیا در ماه آوریل با تکیه بر پیشرفت شرایط تولید همزمان با تقاضای خارجی که انتظار میرود رشد میان مدت را با سفارش های جدید حمایت کند، به روند بهبود خود تداوم بخشید.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار