کد خبر : 46066

پتروتحلیل-رویه صعودی اتیلن شمال شرق آسیا همزمان با مشکلات تولید در ژاپن؛ ضعف دورنمای صنایع پایین دستی.

قیمت های نقدی اتیلن 2  Cشمال شرق آسیا در این هفته همزمان با نگرانی ها در مورد مشکلات تولید در واحد صادرکننده ENEOS که میتواند تاثیرات تعطیلی کراکینگ ها بر عرضه منطقه ای را تشدید کند، افزایش یافت. 

عرضه میان مدت پارازایلن آسیا متعادل تا محدود میباشد؛ تغییر رویه بازار برای واحد جدید پتروشیمی.

انتظار میرود عرضه پارازایلن آسیا در میان مدت متعادل تا محدود باقی بماند، و احتمال میرود همزمان رویه بازار به تدریج به سوی واحد جدید پتروشیمی Zhejiang در فاز دو پروژه آروماتیک تغییر کند.

ضعف تقاضای پتروشیمی هند همزمان با موج دوم کویید 19.

هند آسیب دیده از کرونا که احتمالا با بدترین فاجعه بشری خود مواجه شده است، در حال مبارزه با زمان برای کنترل موج دوم این ویروس کشنده در کشور خود میباشد، و تاثیرات آن صنعت پتروشیمی این کشور را نیز متضرر کرده اند. 

بازار بیسفنول آ بعد از 14 هفته رویه صعودی متوقف شد؛ دورنمای بازار نامناسب است.

قیمت های نقدی بیسفنول آ آسیا بعد از 14 هفته متوالی از رویه صعودی، ثابت شدند، که این امر تحت فشار ضعف در بازار داخلی چین، دورنمای نامناسب بازار همزمان با افزایش تعداد مبتلایان در هند اتفاق افتاد.

متیل ترت بوتیل اتر آسیا در بیشترین میزان خود در 19 ماه گذشته؛ پنجره آربیتراژ به سوی هند باز است.

قیمت های متیل ترت بوتیل اتر آسیا به بیشترین میزان  های خود از سپتامبر 2019 افزایش یافتند، که این امر در نتیجه تقاضای قوی از چین در طی چند هفته گذشته و رویه ثابت تا صعودی قیمت های نفت خام رخ داد.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار