کد خبر : 45971

پتروتحلیل-روند صعودی اتیلن 2 C شمال شرق آسیا برای سومین هفته متوالی؛ تقاضای سالم ماه مارس.

قیمت های نقدی اتیلن وارداتی 2 Cشمال شرق آسیا با تکیه بر فعالیت ذخیره سازی در چین، نسبت به هفته گذشته 12 درصد افزایش یافت و به سطوحی رسید که پیش از این در فوریه 2019 مشاهده شده بود. 

بنزن آسیا با مشکلات عرضه، واردات صعودی چین و بازار مناسب در آمریکا تقویت شد.

از آنجایی که تورم، بازار های جهانی را تحت تاثیر خود قرار داده است، قیمت های بنزن آسیا در کنار مجموعه محصولات پتروشیمی از ابتدای سال، روندی صعودی داشته اند.

شرکت های پتروشیمی تایلند همزمان با افزایش قیمت ها به واسطه نفت سال بهتری را پیش بینی میکنند.

پیش بینی میشود شرکت های پتروشیمی تایلند با پشتوانه افزایش قیمت محصولات درآمد بهتری در سال 2021 داشته باشند، اما عرضه بیش از حد در چین و رشد آهسته در برخی از بازار های مصرف کنندگان نهایی میتواند از میزان این بهره وری بکاهد.

روند افزایشی بازار های پتروشیمی آسیا همزمان با محدودیت عرضه و قیمت بالای نفت تداوم خواهد یافت.

احتمال میرود روند افزایشی بازار های پتروشیمی آسیا در کوتاه مدت با تکیه بر محدودیت عرضه در بازار چین پیش از فصل اوج عملیات تامین و نگهداری در کنار تقاضای بالای صنایع پایین دستی و قیمت های نفت خام، تداوم یابد. 

تداوم بهبود تولید سنگاپور با تکیه بر روند رو به پیشرفت بازار های خارجی.

به دنبال تداوم افزایش کلی صادرات همزمان با توسعه تقاضا از بازار های اصلی خارجی، بخش تولید سنگاپور در سال جاری میتواند شاهد بهبود بیشتری باشد. 

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار