کد خبر : 45954

پتروتحلیل-صعود 18 درصدی اتیلن C2 شمال شرق آسیا؛ تقاضای سالم ماه مارس با تکیه بر وضعیت مناسب صنایع پایین دستی.

قیمت های نقدی اتیلن وارداتی شمال شرق آسیا در این هفته به دلیل تقاضای مناسب با تکیه بر کاهش عرضه از آمریکا، سیر صعودی بازار های صنایع پایین دستی چین و شاخص های قوی صنایع بالا دستی بعد از زمستان سخت در خلیج ساحلی آمریکا، 18 درصد افزایش یافت. 

محدودیت عرضه شیمیایی غرب آسیا در میان تعطیلی واحد ها در آمریکا و تقاضای قوی از چین.

محدودیت عرضه بر بازار های مواد شیمیایی غرب آسیا غالب شده است، و در میان تقاضای قوی از سوی چین و تعطیلی های واحد در آمریکا بر اثر طوفان های زمستانی، تامین منطقه همچنان با چالش بزرگی مواجه است.

بازار پتروشیمی آسیا با تکیه بر سیر صعودی نفت خام به بیشترین میزان های خود در چند سال اخیر رسید؛ روند صعودی بازار های چین.

بازار های اصلی پتروشیمی آسیا با تکیه بر سیر صعودی نفت خام در نتیجه اختلالات به وجود آمده در آمریکا بر اثر طوفان های سرد زمستانی، و فعالیت مناسب بعد از تعطیلات در چین، به بیشترین میزان های خود در چند سال اخیر رسید. 

قیمت های نفتا با سیر صعودی نفت خام در میان نگرانی ها از شروع مجدد فعالیت در آمریکا رشد کرد.

قیمت های نفتا با تکیه بر سیر صعودی نفت خام بازار های معاملات آتی در میان نگرانی ها از شروع مجدد فعالیت های تولیدی در آمریکا با توجه به اختلالات به وجود آمده از طوفان های زمستانی، به روند صعودی خود ادامه داد.

روند صعودی بوتادین آسیا به دلیل مشکلات عرضه؛ دورنمای کوتاه مدت صعودی است.

به دنبال افزایش نگرانی ها در مورد ثبات عرضه در کوتاه مدت، و تعطیلی های وابسته به سرمای سخت در آمریکا، تجارت وارداتی بوتادین آسیا بعد از تعطیلات سال نویی قمری به روند صعودی خود ادامه داد.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار