کد خبر : 45768

رتبه های اول تا چهارم رکورددار تولید واحدهای ۳۰۰ هزار تنی پلی اتیلنی کشور طی ۹ ماه اول امسال؛

پتروتحلیل-شرکت پلیمر آریاساسول برای دومین سال متوالی در ایران رکورد تولید پلی اتیلن را به خود اختصاص داد.

پلیمر آریاساسول برای دومین سال متوالی در بین ۱۱ واحد پلی اتیلنی با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال توانست رتبه اول واحدهای پلی اتیلن سنگین و رتبه دوم واحدهای پلی اتیلن سبک را به رغم سختی تولید در فاز گازی به دست بیاورد.

مقایسه میزان تولید ۹ ماهه امسال در ۱۱ پتروشیمی تولیدکننده پلی اتیلن که دارای واحدهایی با ظرفیت ۳۰۰ هزارتن پلی اتیلن در سال هستند، نشان می دهد که کماکان دو واحد پلی اتیلنی آریاساسول رتبه اول و دوم را به خود اختصاص داده اند. 

اولین واحد پلی اتیلن آریاساسول در ۹ ماهه ابتدایی امسال توانسته ۲۹۲ هزار و ۷۵ تن پلی اتیلن سنگین تولید کند، همچنین دومین واحد این شرکت هم ۲۹۰ هزار و ۹۱۱ تن پلی اتیلن سبک تولید کرده است. 

در سال ۹۸ هم شرکت پلیمر آریاساسول توانسته رتبه اول و دوم تولید پلی اتیلن را با ۳۸۶ هزار و ۳۷۸ تن پلی اتیلن سنگین و ۳۷۰ هزار و ۶ تن پلی اتیلن سبک را در بین ۱۱ پتروشیمی تولیدکننده پلی اتیلن در ایران کسب کند و رکورد دار تولید پلی اتیلن در کشور باشد.

همچنین در ۹ ماهه امسال رتبه سوم تولیدکننده پلی اتیلن متعلق به پلیمر کرمانشاه با ۲۸۴ هزار و ۲۷۸ تن پلی اتیلن سنگین است. رتبه چهارم هم متعلق به پتروشیمی جم با ۲۷۵ هزار و ۱۲۷ تن پلی اتیلن سنگین است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار