کد خبر : 45697

پتروتحلیل-چین حدودا ۶۵ تا ۷۰ میلیون تن مصرف متانول در سال دارد و البته به همین میزان هم ظرفیت تولید؛ اما به دلیل تولید متانول از زغال سنگ تنها از ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت تولید متانول خود استفاده می کند، از این رو به نظر می رسد همواره برای خرید متانول ایران تمایل دارد. اما نکته مهم این است که ایران ظرفیت تولید متانول خود را به بیش از ۱۲ میلیون تن رسانده است و احتمال دارد تا سال آینده این رقم به ۱۶ میلیون تن هم در سال برسد. شرکتهای ایرانی گرچه نگرانی برای فروش متانول به چین را ندارند، اما ۲ سوال مهم در این بازار وجود دارد؟ اینکه آیا متانول سازها با افزایش ظرفیت می تواند حاشیه سود در خور توجهی داشته باشند؟ آیا در آینده ای نزدیک و بدون برنامه ای روشن برای تعریف طرح های پایین دست اولفینی و پروپیلنی و MTO ، MTP ، ایران قادر خواهد بود، حجم بالایی متانول صادر کند؟! 

عباس کریمی، عضوهیات مدیره پتروشیمی فن آوران دراین باره معتقد است؛ با توجه به اینکه چین بزرگترین مصرف کننده متانول در جهان است، همواره مشتری خرید متانول از ایران است و متانول سازهای ایرانی گرچه می توانند حجم بالایی متانول را به چین صادر کنند، اما نتیجه افزایش ظرفیت های تولید متانول در ایران بدون برنامه ریزی برای طرح های پایین دست به کاهش حاشیه سود متانول سازهای ایرانی منجر خواهد شد و شاید زمانی برسد که فروش متانول به چین سودی نداشته باشد. 

در حال حاضر هم اگر به افزایش قیمت متانول در چندهفته اخیر توجه نکنیم، قیمت فروش برخی از متانول سازهای ایرانی کمتر از قیمتتمام شده آنها است.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار