کد خبر : 45642

جهش ۱۵۰ دلاری پلی اتیلن سبک فیلم در چین/قیمت پی وی سی و پلی اتیلن سنگین ایران در بازار ترکیه؛

پتروتحلیل-قیمت واردات پلی اتیلن (PE) چین در این هفته به شدت افزایش یافت ، به ویژه واردات LDPE که به بالاترین میزاندر چهار سال گذشته رسید و همچنین با قیمت های داخلی سخت تر پشتیبانی می شود.| در جنوب شرقی آسیا، قیمت های واردات نیز بهشدت افزایش یافت که عمدتا با جهش در اواسط هفته قیمت های LDPE به ویژه در چین و ویتنام کاهش یافت ، و برخی از خریداران بهدلیل نگرانی در مورد تأخیر حمل و نقل به دلیل کمبود کانتینر ، درگیر خریدهایی با وحشت شدند.

به این ترتیب قیمت پلی اتیلن سبک فیلم (LDPE) با بیشترین افزایش نسبت به پلی اتیلن های دیگر و با ۱۵۰ دلار افزایش به رقم ۱۳۸۰ تا۱۴۳۰ دلار در هر تن CFR چین رسید. قیمت پلی اتیلن سبک فیلم جنوب شرق آسیا هم با ۱۰۰ دلار افزایش به محدوده ۱۲۶۰ تا ۱۳۵۰دلار در هر تن CFR رسید. قیمت پلی اتیلن سبک خطی فیلم (LLDPE) هم با ۵۰ دلار افزایش به رقم ۹۹۰ تا ۱۰۴۰ دلار در هر تن CFR چین رسید. در جنوب شرق آسیا هم قیمت این کالا با ۵۰ دلار افزایش به ۹۷۰ تا ۱۰۳۰ دلار در هر تن CFR رسید.

قیمت پی وی سی و پلی اتیلن سنگین ایران در بازار ترکیه|پیشنهادات قیمتی پی وی سی صادراتی هلدینگ خلیج در هفته جاری حدودا ۱۲۵۰ تا ۱۲۶۰ دلار در هر تن برای بازار ترکیه بود.| همچنین در بازار ترکیه پلی اتیلن سنگین (BL3) پتروشیمی جم با حدود قیمتی ۹۷۰ در هر تن توسط تاجران معامله شده است. البته در هفته جاری بررسی قیمت های (BL3) در نشریه آیسیس و در منطقه خاورمیانه و ایران نشان می دهد که این کالا دارای قیمتهای متفاوتی در این دو منطقه است، به طوری که قیمت پلی اتیلن سنگین بادی خاورمیانه در ترکیه حدودا ۹۴۰ تا ۹۸۰ دلار در هر تن CFR و پلی اتیلن سنگین بادی ایران ۹۱۰ تا ۹۵۰ دلار در هر تن CPTقیمت گذاری شده است، حال آنکه امروز تاجران در بازار ترکیه محموله های BL3 را با قیمت ۹۷۰ دلار در هر تن معامله کردند.| با توجه به اینکه محموله های خاورمیانه به صورت دریایی حمل می شود، عموما دارای هزینه ۳۰ دلاری THC است که باید در بندر پرداخت شود، اما محموله های ایرانی دارای ترم CPT و مبدا ایران است، و هزینه THC ندارد. پس محوله های دریایی با ترم CFR در ترکیه باید ۳۰ دلار هزینه پرداخت کنند تا شبیه محموله های CPT ایرانی شوند، به این ترتیب به نظر می رسد قیمت BL3 ایران با خاورمیانه و بازار واقعی حدودا ۶۰ دلار اختلاف دارد.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار