کد خبر : 45499

پتروتحلیل-بوتان دیول آسیا با بهبود تقاضا و عرضه مناسب به روند صعودی خود ادامه داد.

بازار بوتان دیول آسیا با تداوم روند افزایشی تقاضا از بخش صنایع پایین دستی در دوره بعد از تعطیلات به سیر صعودی خود ادامه داد.

افزایش تقاضای پتروشیمی هند پیش از تعطیلات ملی؛ دورنما نامشخص.

تجارت های پتروشیمی در هند پیش از شروع فصل تعطیلات، که به طور رسمی از اواخر اکتبر آغاز شده و با جشن های دیوالی در اواسط نوامبر به پایان میرسد، افزایش یافته است. 

تداوم روند مناسب تقاضای پلی استر چین با تکیه بر هزینه های خوراک و افزایش سفارش های صادرات.

پیش بینی میشود تقاضای پلی استر چین تا اوخر اکتبر در میان افزایش هزینه های خوراک و بهبود تقاضای صادرات، سالم باقی بماند.

قیمت های بوتاک، اتاک آسیا با تکیه بر تجارت های پر انرژی و عرضه مناسب به بیشترین میزان خود در 7 ماه اخیر رسید.

قیمت های بوتیل استات آسیا با توجه به تقاضای وارداتی بالا در میان عرضه نقدی محدود، که احتمالا تا نوامبر ادامه دار باشد، به بیشترین میزان خود در 7 ماه اخیر رسیدند.

روند مناسب بازار های پتروشیمی آسیا با بهبود اقتصاد چین.

از آنجایی که اقتصاد چین به روند رو به بهبود خود در دوره پس از تعطیلات ادامه میدهد و همچنین در مقایسه با اقتصاد های بزرگ، سریع ترین بهبود را در برابر کووید 19 داشته است، بازار های پتروشیمی آسیا در این هفته با افزایش تقاضا و عبور آن از عرضه، روند مناسبی داشتند. 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار