کد خبر : 45339

لیست 500 شرکت برتر چین چه چیزی در مورد اقتصادی در حال تغییر می گوید؟

لیست 500 شرکت برتر چین چه چیزی در مورد اقتصادی در حال تغییر می گوید؟

پتروتحلیل-چین لیست 500 شرکت برتر سال 2020 را در روز دوشنبه منتشر کرد، که روند رو به بهبود این شرکت های بزرگ که در حال تقویت دومین اقتصاد بزرگ جهان میباشند، قابل مشاهده بود.

وانگ ژونگیو، رئیس معاهده تجارت های چین و مجموعه مدیران تجارت های چین، که لیست را نیز جمع آوری کرده است گفت، در زمانی که کشور با تردید های روزافزون خارجی مواجه بوده است، شرکت های بزرگ چین در مقابل چالش ها ایستادند و با بهبود ساختاری پاسخی فعال دادند.

با نگاهی دقیق تر به لیست متوجه تغییراتی میشوید که در جهت کمک به ترمیم شوک های خارجی اقتصادی و دستیابی به رشدی طولانی مدت تر و پایدار تر می باشد.

افزایش درآمد ها

این لیست جدید، که برای نوزدهمین سال پی در پی منتشر شد، نشان داد که شرکت های بزرگ در طی سال های گذشته شاهد رشد درآمد خود بوده اند.

مجموع درآمد های 500 شرکت برتر در سال 2019 به 86/02 تریلیون یوآن (در حدود 12/65 تریلیون دلار) رسید، که نسبت به سال گذشته 8/75 درصد افزایش داشت.

رتبه اول را به خود اختصاص داد. در رتبه های بعدی به ترتیب شرکت دولتی Grid Corporation و شرکت ملی نفت چین، با درآمد های 2/65 تریلیون یوآن و 2/62 تریلیون یوآن قرار گرفتند.

تعداد شرکت هایی که به درآمد 100 میلیارد یوآن رسیدند، از 194 شرکت در سال گذشته به 217 شرکت افزایش یافت. زمانی که در سال 2002 اولین بار این لیست منتشر شد، تنها 10 شرکت در باشگاه 100 میلیارد یوآنی ها حضور داشتند.

هاو پنگ رئیس نظارت بر دارایی ها دولتی و اداره کمیسیون گفت: «آن چیزی که در حال تغییر داده ها میباشد، رشد شرکت های چینی همزمان با رشد اقتصادی کشور در طی سال های گذشته است.» «این امر نشان دهنده این بود که شرکت ها نقش اساسی را در تقویت استحکام ملی و رقابت جهانی ایفا کرده اند.»

خلاقیت بیشتر

به دنبال ارائه محرک ها برای حمایت از تاسیس شرکت و خلاقیت توسط کشور، شرکت ها شاهد صرف هزینه های بیشتری بر تحقیق و توسعه و همچنین درخواست ثبت اختراع بوده اند. 

در میان 500 شرکت برتر، 431 شرکت از داده های تحقیق و توسعه خود گزارش دادند. مجموعه هزینه های صرف شده آن ها برای تحقیق و توسعه به رقم 1/08 تریلیون یوآن رسید، و نسبت صرف هزینه برای تحقیق و توسعه به درآمد های عملیاتی به میزان تاریخی 1/61 درصد افزایش یافت.

از 396 شرکتی که از داده های ثبت اختراع خود گزارش دادند، تعداد درخواست های ثبت اختراع نسبت به سال گذشته با میزان 1/24 میلیون، 11/85 درصد افزایش یافت، و این درخواست ها برای دهمین سال متوالی سیر صعودی خود را ادامه داد.

شرکت ها همچنین نقش بزرگتری در ایجاد استاندارد های بین المللی ایفا کردند که در این میان 332 شرکت 7571 بخش را با استاندارد های جهانی همسان کردند، و این رویه برای سومین سال متوالی به سیر صعودی خود ادامه داد.

حضور جهانی بیشتر

علیرغم رشد جهانی حمایت از تولیدات داخلی، چین در تلاش های خود ثابت قدم بوده است، و با تولید محصولات متنوع و چند ملیتی، برای کشور های دیگر محصولات با کیفیت و همچنین فرصت شغلی فراهم آورده است.

طبق داده های رسمی، شاخص چند کشوری از 100 شرکت برتر چند ملیتی کشور، شاخصی که فعالیت های جهانی شرکت ها را بر اساس دارایی های خارجی، درآمد ها و کارمندان آن اندازه میگیرد، برای ششمین سال متوالی رشد کرد و با 0/14 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به میزان 16/1 درصد رسید.

چین برای اولین بار در سال جاری با 133 شرکت در لیست، شرکت های بیشتری نسبت به آمریکا در مجله Fortune 500 دارد. زمانی که مجله Fortune در سال 1990 برای اولین بار لیست 500 شرکت برتر را منتشر کرد، هیچ شرکت چینی در آن حضور نداشت. 

طبق داده های رسمی، مجموع درآمد 500 شرکت برتر چین، در حدود 88 درصد از مجموع در آمد 500 شرکت آمریکایی برتر ارائه شده توسط مجله Fortune را تشکیل میدهد.

بهبود صنعتی

شرکت هایی که در بخش تولید بودند، با تعداد 238، سهم بیشتری از شرکت های موجود در لیست را به خود اختصاص دادند، و به دنبال آن 181 شرکت بعدی در صنعت خدماتی فعالیت داشتند. 

از آنجایی که کشور شرکت ها را تشویق میکند تا زنجیره ارزشی خود را بهبود بخشند، لیست شاهد شرکت های کمتری بود که در بخش تولید سنتی حضور دارند، و غالب شرکت ها تولید پیشرفته و خدمات رسانی مدرن را ارائه می کنند.

منابع رسمی همچنین لیست 500 شرکت خدماتی برتر کشور را نیز منتشر کردند، که این لیست نشان دهنده افزایش سود این شرکت ها با میزان 11/71 درصد نسبت به سال گذشته میباشد، و این میزان 8/26 درصد نسبت به سال گذشته سریع تر افزایش یافت. 

وانگ اشاره داشت در حالی که شاهد رشد و بهبود چین در بخش صنعتی میباشیم، کشور همچنان در سطح پیشرفته بین المللی در بخش زنجیره عرضه و تکنولوژی های پایه ای عقب است، و شرکت ها با تلاش بیشتر باید به آن دست یابند.

 

ارسال نظر