کد خبر : 45263

پتروتحلیل-پیش بینی میشود واردات اولفین سبک- پروپان/بوتان و اتان در سال های 2021 تا 2022 به میزان قابل توجهی در جهت تامین نیاز های جدید نشئت گرفته از آغاز به کار واحد های جدید هیدروژن زدایی پروپان و کراکینگ ها، افزایش یابد.

طبق داده های آیسیس، انتظار میرود مجموع تولید واحد های هیدروژن زدایی پروپان و کراکینگ ها تا پایان سال 2021 به 7/97 میلیون تن، و تا پایان 2022 به 6/65 میلیون تن برسد.

چین احتیاج دارد تا برای تامین این ظرفیت های جدید به ترتیب در سال های 2021 و 2022 میزان 5/04 و 8/47 میلیون تن ال پی جی/ اتان وارد کند، اگرچه بخشی از تقاضا توسط خوراک تولید شده در داخل پوشش داده خواهد شد. 

در بخش واحد های هیدروژن زدایی پروپان، انتظار میرود تا پایان سال 2022 ظرفیت مجموع 4/42 میلیون تن روی کار آید، که این میزان ظرفیت کلی پروپاپن دهیدراته در چین را به میزان 11/13 میلیون تن در سال میرساند. 

طبق پیش بینی های آیسیس، همه این ظرفیت های جدید پروپاین دهیدارته به 3/42 میلیون تن پروپان وارداتی تا پایان سال 2022 احتیاج دارند. 

اکثر واحد های هیدروژن زدایی پروپان در چین به واردات پروپان متکی هستند، زیرا محتوای ال پی جی تولید شده در داخل به میزان کافی پروپان ندارد.

برای کراکینگ ها، واردات اتان عمدتا برای شرکت Zhejiang Satellite Petrochemical’s cracker خواهد بود، که انتظار میرود تقاضای آن تا 2022 به 1/56 میلیون تن برسد.

علاوه بر این، انتظار میرود برای واحد های جدید کراکینگ میزان 3/39 میلیون تن ال پی جی تا پایان سال 2022 وارد شود، که میزان عمده آن برای واحد Wanhua Chemical Group با ظرفیت 1 میلیون تنی در سال میباشد. 

دیگر کراکینگ های پایه ال پی جی و نفتا عمدتا بخش هایی از مجموعه های پالایشی و شیمیایی واقع در هفت پایگاه پتروشیمی در نواحی ساحلی هستند و عمدتا از پالایشگاه های خود نفتا و ال پی جی تغذیه میکنند.

اگرچه، افزایش تقاضای ال پی جی از بخش های پتروشیمی در طی چند سال گذشته قیمت های ال پی جی را تا میزانی تقویت کرده است و متعاقبا سود کراکینگ های پایه ال پی جی در شمال شرق آسیا و واحد های هیدروژن زدایی پروپان را در زمان هایی تضعیف کرده است. 

آیسیس تخمین میزند این امر سرمایه گذاران چینی را به هنگام برنامه ریزی برای ساخت واحد های پایه ال پی جی و پروپان دهیدراته محتاط تر خواهد کرد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار