کد خبر : 44973

پتروتحلیل-بمنظور افزایش مصرف خوراک LPG در کوره های واحد الفین و در نتیجه افزایش میزان تولید اتیلن و پروپیلن در این واحد و به تبع آن کاهش مصرف خوراک نفتای سبک، پروژه حاضر در دستور کار شرکت قرار گرفته است. 

پروژه در دو فاز تعریف گردیده که فاز اول آن شامل: احداث خط لوله از مخزن کروی موجود تا واحد الفین، عملیات  سیویل، نصب تجهیزات برق و ابزار دقیق و مکانیکی پروژه، اجرای لوله کشی مسیرهای هوای ابزار دقیق، هوای واحد، ازت، آب خام و اتصالات مربوطه بوده است. 

فاز دوم پروژه نیز در رابطه با ایجاد تغییرات مکانیکی در کوره های واحد الفین خواهدبود. 

تاکنون مهندسی پایه و تفصیلی پروژه توسط شرکت پتروشیمی تبریز انجام گرفته و بزودی فعالیتهای تدارکاتی و اجرائی پروژه نیز آغاز خواهد گردید. مطابق برنامه ریزی صورت پذیرفته، پروژه حاضر احتمالاً تا پایان سال جاری خاتمه خواهد یافت.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار