کد خبر : 44962

فورموسای تایوانی 100 هزار تن محموله نقدی نفتا برای تحویل در نیمه اول سپتامبر خریداری کرده است؛

پتروتحلیل-بازار های نفتا آسیا با تقاضای مناسب تقویت شدند، که این امر به صعودی ماندن قیمت ها کمک کرد و فاصله قیمتی آن را با نفت خام افزایش داد. 

قیمت های نفتا اوپن اسپک تحویل نیمه اول سپتامبر در میانگین حدودی 409/25 دلار در هر تن (CFR ژاپن)، و در نزدیکی آخرین قیمت های جلسه گذشته قرار گرفتند. 

طبق داده های آیسیس، قیمت های نقدی نفتا با تقویت از سوی تقاضای ثابت در میان حاشیه سود های سالم صنایع پایین دستی، در میزان های بالای 400 دلار در هر تن قرار گرفتند.

شرکت تایوانی Formosa Petrochemical، یکی از واردکنندگان بزرگ خوراک پتروشیمی، 100 هزار تن محموله نقدی نفتا برای تحویل در نیمه اول سپتامبر خریداری کرده است. 

خرید های نقدی سپتامبر کمک کرده است تا عرضه منطقه ای نفتا جذب شود. 

شرکت کره ای Yeochun، دو محموله اوپن اسپک نفتا در حدود 25000 تن، با برتری قیمتی 11/75 دلاری در هر تن نسبت به قیمت های نقدی ژاپنی خریداری کرد.

به دنبال عملیات تامین و نگهداری برنامه ریزی شده، احتمال میرود که تقاضا کاهش یابد. 

شرکت تایوانی از اوایل اوت واحد کراکینگ شماره 3 خود را تعطیل خواهد کرد، و بنابراین برای نیمه دوم اوت عرضه ای نخواهد داشت.

انتظار بازار از محموله های کوچکتر از شمال غرب اروپا به مقصد آسیا در اوت، عرضه کلی این ماه را در تعادل نگه میدارد. 

در هند، شرکت Petroleum Corp Ltd عرضه نقدی را برای صادرات نفتا در اوایل اوت کنسل کرد. 

فاصله قیمتی نفتا آسیا با نفت خام در 27 ژوئیه در میزان 85/10 دلار در هر تن قرار گرفت که بیشترین میزان از 9 ژوئیه بود. این فاصله قیمتی در هفته گذشته در میزان 63/13 دلار در هر تن قرار داشت. 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار