کد خبر : 44886

پتروتحلیل-افزایش ارزش سهام های پتروشیمی آسیا با روند صعودی سهام های وال استریت و امید ها از کشف واکسن.

سهام های پتروشیمی آسیا در روز چهارشنبه با دنبال کردن روند صعودی سهام های وال استریت که اشتهای خریداران را با خوشبینی بر سر کشف واکسن تقویت کرد، افزایش یافتند. 

بازار مونو اتیلن گلیکول آسیا علیرغم حمایت از سوی هزینه ها تحت فشار تقاضای ضعیف قرار گرفت.

پیش بینی میشود بازار وارداتی مونو اتیلن گلیکول تحت فشار تقاضای ضعیف پلی استر قرار گیرد، اگرچه هزینه های خوراک بالا باقی میماند.

کاهش عرضه ارتوکسیلن آسیایی؛ تقاضا به بهبود صنایع پایین دست وابسته است

از آنجایی که میزان تولید به دلیل حاشیه سود های ضعیف کاهش یافته است، انتظار میرود عرضه ارتوکسیلن در آسیا در کوتاه مدت کاهش یابد. 

محدودیت عرضه پروپیلن شمال شرق آسیا؛ تقاضای وارداتی چین همچنان نامشخص.

عرضه پروپیلن در شمال شرق آسیا در میان تقاضای وارداتی نامشخص از چین، جایی که دو واحد هیدروژن زدایی پروپان به زودی به بهره برداری خواهند رسید، محدود شده است.

هند در جستجوی جایگزینی برای چین در جهت واردات محصولات پتروشیمی به مشکل خورد.

آن طور که به نظر میرسد در اتفاقی جریان گرفته از دولت، وارد کنندگان پتروشیمی هندی در پی جایگزینی برای چین میگردند تا وابستگی شدید وارداتی خود را به این غول اقتصادی شمال شرق آسیایی کاهش دهند.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار