کد خبر : 44833

پتروتحلیل-تغییر جریان تجارت های متانول جهانی چین را در مرکز قرار میدهد.

چین مقصد اصلی متانول از ایران و ونزوئلا شده است، و به دنبال افزایش تحریم ها از سوی آمریکا، صادرکنندگان اصلی این محصول مجبورند تا در مورد جریان تجاری تجدید نظر کنند.

شاخص های قیمتی پروپیلن شمال شرق آسیا با محدودیت عرضه افزایش یافتند​

شاخص های قیمتی پروپیلن در شمال شرق آسیا با کمبود مذاکرات صعودی در بازار های وارداتی به دنبال محدودیت عرضه در منطقه، افزایش یافتند. 

روند بوتان دیول آسیا ثابت ماند در حالی که همچنان تقاضای جدید صورت نگرفته است

بازار بوتان دیول آسیا برای بار دیگر در هفته گذشته روند ثابت خود را حفظ کرد، و روند ثابتی که از چندین هفته گذشته آغاز شده بود را تداوم بخشید.

ثبات بازار فتالیک آنیدرید در سه هفته گذشته: دورنمای تقاضا جالب به نظر نمیرسد

قیمت های وارداتی فتالیک آنیدرید آسیا در چند هفته گذشته روند با ثباتی داشته اند، اما دورنمای تقاضای صنایع پایین دستی جالب به نظر نمیرسد.

روند نفتا آسیا با حمایت از سوی تقاضا مناسب است؛ حاشیه سود ها افزایش یافتند

بازار های نفتا آسیا با تقاضای ثابت از مصرف کننده نهایی که میتواند برتری قیمتی محموله های نقدی را حفظ کند، حتی با وجود افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا که میتواند تقاضای سوخت را به چالش بکشد، تقویت شدند.

قیمت های متیل ترت بوتیل اتر از ترس عرضه بیش از حد به کمترین میزان های خود در یک ماه گذشته رسیدند

قیمت های متیل ترت بوتیل اتر آسیا بعد از پنج هفته روند صعودی با ترس از عرضه بیش از حد در منطقه به کمترین میزان های خود در یک ماه گذشته رسیدند.

بنزن آسیا از بهبود روند نفت خام تقویت شد؛ عرضه فراوان نگرانی اصلی است

بازار بنزن آسیا در نیمه اول هفته و با نگرانی در مورد فشار عرضه بالا بر جوبازار، افت کرد.

تقاضای استایرن بوتادین رابر جنوب شرق آسیا میتواند به دنبال بازگشایی اقتصادی افزایش یابد

انتظار میرود به دنبال بارگشایی اقتصادی در منطقه در میان محدودیت عرضه و افزایش هزینه های خوراک، تقاضای استایرن بوتادین رابر افزایش یابد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار