کد خبر : 44832

پتروتحلیل- با وجود اینکه بازار فتالیک آنیدرید آسیا در سه هفته گذشته ثابت بوده و دورنمای تقاضای صنایع پایین دست جالب به نظر نمی رسد، همچنین دی اتیل هگزانول هم در این مدت کمتر از ٥ درصد رشد قیمت داشته است، اما DOP سازهای داخلی در ایران نرخ ها را تا ١٨ هزارتومان به اضافه ٩ درصد مالیات و ارزش افزوده در هر کیلو با نگاه به رشد قیمت ها در بازار ارز افزایش داده و سکوی پرتاب رشد قیمت DOP را هموار کرده اند.

از فروردین ماه تاکنون DOP حدودا ٤٠ درصد افزایش قیمت داشته است. صادرات DOP ممنوع است و عرضه از سوی تولیدکنندگان در بازار داخلی ایران هم قطره چکانی است. بیشتر محموله ها با هدف افزایش بیشتر قیمت ها ذخیره سازی می شوند.

Telegram.me/petrotahlil

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار