کد خبر : 44828

پتروتحلیل-عرضه پروپیلن شمال شرق آسیا در میان تقاضای وارداتی نامشخص چین، جایی که دو واحد جدید هیدروژن زدایی پروپان در چند وقت آتی به مرحله بهره برداری خواهند رسید، محدود است.

تقاضای داخلی در ژاپن و کره جنوبی صادرات را محدود میکند
• تقاضای سالم جنوب شرق آسیا
• دو واحد هیدروژن زدایی پروپان چین میتوانند تا اواسط ژوئیه به بهره برداری برسند

از آنجایی که در کره جنوبی یکی از تولیدکنندگان صنایع پایین دستی پلی پروپیلن مقدار زیادی از محموله های پروپیلن داخلی را خریداری کرده است، تعدادی از تاجران با مشکلاتی برای خرید محموله های نقدی مواجه شده اند.

در ژاپن، به دنبال حضور تعدادی از تولیدکنندگان در بازار نقدی برای خرید محموله، تقاضای داخلی اخیرا افزایش یافته است، که این امر منجر به کمتر شدن محموله های نقدی برای صادرات شده است. 

یکی از تولیدکنندگان با کمبود پروپیلن مواجه شده بود، زیرا در حال کاهش تولید کراکینگ خود بود تا بخش اتیلن خود را به تعادل برساند.

در جنوب شرق آسیا، تقاضای محموله های تحویل اوت مناسب بود، و همزمان فاصله قیمتی با شمال شرق آسیا کاهش یافت. 

این امر همچنین به این معنی بود که در حال حاضر فروش محموله های جنوب شرق آسیایی در شمال شرق آسیا سخت تر شده است. 

در چین، خریداران عجله ای برای محموله های تحویل اوت ندارند زیرا آن ها در انتظار دو واحد هیدروژن زدایی پروپان هستند تا در اوسط ژوئه فعالیت خود را آغاز کنند.

فعالیت واحد های جدید میتواند باعث افزایش عرضه در شرق چین شده، و بر قیمت های بازار داخلی شاندونگ و بازار وارداتی فشار وارد کند. 

همچنان نامخشص است که آیا خریداران کوچکتر میتوانند از عرضه بالقوه جدید از شرق چین بهره ببرند یا خیر.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار