کد خبر : 44256

پتروتحلیل-اقلیم کردستان از شرکت های نفتی خواسته است از دریافت فوری 300 میلیون دلار دستمزد 4 ماه فعالیت خود به دلیل کاهش قیمت نفت خودداری کنند.تحلیلگران موسسه آر بی سی گفته اند با توجه به کاهش قیمت نفت اقلیم کردستان عراق ناتوان از پرداخت 300 میلیون دستمزد معوقه شرکت های نفتی خارجی فعل در اقلیم کردستان، از آنها خواسته است به مدت 9 ماه صبر کنند.|اقلیم کردستان عراق در نامه هایی به شرکت هایی مانند جنل انرژی ضمن پرداخت دستمزد آنها در ماههای آینده، از این شرکت ها خواسته است دستمزد 2 ماه آخر سال 2019 و دو ماه اول سال 2020 خود را تا رسیدن قیمت نفت به هر بشکه حدود 50 دلار طلب نکنند.|جنل انرژی از مشخص شدن وضعیت پرداخت دشتمزد با وجود تعویق آن استقبال کرده است.|همچنین با توجه به درخواست عراق از اقلیم کردستان برای کاهش روزانه 100000 بشکه ای نفت خام، اربیل برای پرداخت بدهی ها با مشکلات بیشتری مواجه می شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار