کد خبر : 44069

بهبود قیمت های پتروشیمی جهانی و سهام ها در میان ریسک بالا؛

پتروتحلیل-پتروشیمی جهانی بعد از فروشی بالا و ارزان در روز دوشنبه تا میزانی بهبود یافت، اگرچه ویروس کرونا و قیمت های پایین نفت خام بازار ها را تحت فشار نگاه داشتند.

آمریکا

به گزارش "پتروتحلیل"، در آمریکا، قیمت های سهام برای تولیدکنندگان شیمیایی تا میزانی ضرر های آن ها را جبران کرد. شاخص های اصلی نزدیک به 5 درصد افزایش یافتند. قیمت های نفت نیز افزایش یافتند، اگرچه همچنان زیر میزان 40 دلار در هر بشکه قرار دارند. 

قیمت های پایین نفت خام، تاثیر عرضه بالا بوتان و ایزوبوتان نقدی را که به کمترین میزان خود در 18 سال گذشته رسیدند، تشدید کرد.

قیمت های اتان، پروپان، اتیلن و پروپیلن نیز از میزان های پایین افزایش یافتند.

مقامات شرکت لیوندل باسل گفتند که حجم فروش آن ها علیرغم شیوع ویروس کرونا، از سه ماهه چهارم سال گذشته تا سه ماهه اول سال جاری ثابت ماندند.

آسیا، اروپا

قیمت های نقدی پتروشیمی اروپا در روز سه شنبه تا میزانی بهبود یافت، اما با میزان های قبل از 9 مارس بعد از آسیب به بازار و افت سهام ها و قیمت اجناس، خیلی فاصله دارد. 

سهام های اروپا نیز بهبود یافتند؛ حتی بورس ایتالیا در میلان روز خود را علیرغم قرنطینه دو هفته ای اعمال شده بر کشور در جهت کنترل شیوع ویروس، با سیری افزایشی به پایان رساند.

روند افزایشی در تجارت های آسیا نیز قابل مشاهده بود، اگرچه چالش ها در مقابل صنعت شیمیایی در منطقه در محل قدرت اقتصادی مطلقی مانند چین، بزرگ به نظر میرسد. 

جان ریچاردسون، مشاور ارشد آیسیس در آسیا گفت: «معمولا، زمانی که قیمت های نفت خام سقوط میکند، برندگان و بازندگانی وجود دارد ... بحران ویروس کرونا موجب افت شدید فعالیت های اقتصادی جهانی شده است، بنابراین انگیزه هزینه کردن را کاهش میدهد که معمولا منجر به هزینه های کمتر سوخت میشود.»

انگیزه ها اندک است زیرا مردم در قرنطینه های خانگی یا شهری قرار دارند.»

عربستان سعودی به ادامه تامین مهمات برای جنگ قیمت نفت که هفته گذشته بعد از امتناع روسیه از کاهش تولیدات خود در جلسه اوپک پلاس در هفته گذشته آن آغاز شد، ادامه داد.

مقامات شرکت اصلی نفت این کشور آرامکو، گفتند که در آوریل تولیدات خود را از بیشترین میزان های روزانه بیشتر خواهند کرد، و فراوانی عرضه این بازار را بیش از پیش تشدید خواهند کرد. 

شرکت شیمیایی بزرگ BASF آلمان، پیشوای این صنعت در اروپا، تایید کرد که یکی از کارکنانش در شهر لودویگسهافن در کنار روخانه راین، مبتلا به ویروس کرونا شده است.

کنترل شیوع این ویروس در بزرگترین مجموعه پتروشیمی اروپا الان در اولویت است.

آیسیس در روز دوشنبه پیش بینی کرد که احتمال میرود تعدادی از قرارداد ها در آوریل با افت 20 درصدی قیمت ها مواجه شوند. 

تحلیلگر سرمایه شیمیایی اروپا در روز سه شنبه اظهار بدبینی کرد. مقامات بانک سوئیسی Credit Suisse گفتند، در حالی که شاخص های اقتصادی روند نزولی را تشدید میکنند، شرکت های شیمیایی میتوانند شاهد افت 50 درصدی سرمایه سازی بازار باشند.

مقامات بانک آلمانی بادر گفتند که میزان افت قیمت ها در روز دوشنبه میتواند منجر به کاهش قابل توجه ارزش ذخایر شود، که میتواند در نهایت باعث اختلال و سیری نزولی در نتایج مالی سه ماهه اول گردد. 

اگرچه سرمایه گذاران از قیمت های پایین اکثر اجناس بهره بردند و فعالیت خرید به بهبود نفت برنت معاملات آتی تحویل می در اروپا کمک کرد تا از میزان های روز دوشنبه 3/16 دلار در هر بشکه افزایش پیدا کند و به میزان 37/52 دلار در هر بشکه برسد.  

اگرچه، نفت برنت با قیمت های خود در میزان 45/39 دلار در هر بشکه پیش از روند نزولی، فاصله دارد. 

اگرچه، قیمت های نفتا در روز سه شنبه در منطقه رکود باقی ماندند. احتمال میرود افزایش قیمت های نفت خام تنها وضعیت قیمت های نقدی نفتا را در روز چهارشنبه بهبود دهد، اما پایه های نفتا از شرایط اقتصادی تاریک تری در اروپا به دنبال آماده سازی کشور ها برای شیوع گسترده تر ویروس کرونا، رنج میبرند.

با میزان 303 دلار در هر تن، نفتا با میزان اندکی در مقابل میزان 301 دلاری روز دوشنبه، بهبود یافت. 

در آروماتیک ها، قیمت ها شاهد روند افزایشی در اروپا و آسیا بودند، اما همچنان از میزان های روز جمعه فاصله زیادی داشتند. 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار